Det var inngått kjøpsavtaler for 82 av de 86 leilighetene i bygget da «Ørnen» krasjlandet i høst.

Fylkesmannen i Hordaland sa da nei til det 12 etasjes kombinerte bolig— og næringsbygget etter at et flertall av byutviklingspolitikerne hadde gitt grønt lys. Sivilombudsmannen avviste senere å behandle klagen fra utbyggerne.

— Vi vil snart søke om reguleringsendring for prosjektet, opplyser prosjektutvikler Erik Hammer i Ørnen Eiendom AS. Veidekke Eiendom og Ørnen Fabrikker AS står bak byggeplanene.

Han sier de på ingen måte har gitt opp prosjektet, selv om Fylkesmannen satte foten ned.

— Vi hadde et politisk vedtak, som altså byråkratiet spente beina under. Nå skal vi gjennomføre en mer omfattende utredning og legge frem byggesak, og håper at det politiske flertallet opprettholder sin støtte til planene, sier Hammer.

Han opplyser også at alle interesserte kjøpere som betalte inn 100.000 kroner i håndpenger, nå blir fristilt fra alle forpliktelser og rettigheter. Skulle Ørnen-prosjektet gjenoppstå, blir det førstemann til møllen også neste gang boligene legges ut for salg.