Sauebonde Reidar Ebne på Skånevikstrand i Etne skulle gje mjøl til villsauene sine. I staden fekk han eit skikkeleg sjokk.

– Då eg nærma meg, reiste sauene seg og ut av ulla på den eine sauen spratt ein velvaksen hoggorm på ein halv meter, fortel Ebne til Haugesunds avis.

Den våryre hoggormen må ha vore ute på ein rekordtidleg tur meiner sauebonden. Han er elles godt van med å sjå orm i Ebneområdet, men 19. februar er ekstra tidleg.

Ifølgje bonden var sauen roleg og ikkje skremd av den slue snoken.

– Den var heilt urørt og meir oppteken av mjølet.

Ormen fann det tryggast å forlata bolet sitt og kravla raskt bort i ein steingard. Bonden kunne ingenting gjera.

– Eg har jo ikkje lov å gjera noko med hoggorm. I motsetnad til både sauer og sauebønder er hoggormen freda, seier han lakonisk.