Den militære undersøkelseskommisjonen slår i sin rapport fast at brannen oppstod i babord løftevifterom som følge av at et akselsystem brøt sammen. Akslingen kuttet noen hydraulikkoljeslanger, slik at ca. 20 liter olje ble sprøytet ut med stort trykk. Oljen ble antent på glovarme maskindeler. Kommisjonen antar at et overopphetet lager må ha hatt en temperatur på over 1000 grader Celsius.

I 1997 måtte søsterfartøyet KNM «Oksøy» få reparert en feil i løftevifterommet, samme sted som brannen på KNM «Orkla» oppstod. Reparasjonen fant sted i Lisboa, og feilen hadde mye til felles med den som utløste «Orkla»-brannen.

Flaks hindret brann

— Rapporteringen etter hendelsen om bord på KNM «Oksøy» var mangelfull og ikke detaljert nok, vedgår kommandør Geir Kilhus, sjef for den tekniske divisjonen i Forsvarets Logistikk Organisasjon Sjø (FLO/Sjø).

Rapporten fra 1997 sier ingenting om hvordan temperaturen på de ødelagte delene på KNM «Oksøy» var. Undersøkelseskommisjonen har under sitt arbeid fått opplysninger om at temperaturen på de ødelagte delene var svært høy, opp mot flytegrensen for stål. Bare flaks hindret trolig at det begynte å brenne om bord i KNM «Oksøy» for snart seks år siden.

Først nå er FLO/Sjø blitt oppmerksom på hvor alvorlig feilen på KNM «Oksøy» var. Hadde rapporten om feilen vært mer detaljert, ville de ansvarlige for minefartøyene ganske sikkert ha skjønt at noe drastisk måtte gjøres med det tekniske i løftevifterommene.

— Smørerutinene ble lagt om etter uhellet på KNM «Oksøy». Vi trodde den gang det var tilstrekkelig, sier Kilhus.

Bedre sikkerhetsstyring

Nå vil Sjøforsvaret saumfare sine egne rutiner.

— Vi må gå gjennom vårt eget system for rapportering av nesten-uhell. Sikkerhetsstyringen må bli bedre, sier Kilhus.

I tillegg peker undersøkelseskommisjonen på at løftevifterommet var utstyrt med svært brannfarlige isolasjonsmatter. Det har bidratt til at brannen utviklet seg svært hurtig, og var vanskelig å slukke.

— Visste man ikke at disse mattene var brannfarlige?

— Vår vurdering var at det ikke var noen risiko for brann i løftevifterommene. Det var helt utenkelig for oss at det kunne utvikle seg brann der, sier Kilhus.

Rystet skipssjef

Skipssjefen om bord på KNM «Orkla» er rystet over hvor brannfarlig materialet i løftevifterommet viste seg å være.

— Hvis denne informasjonen var kjent på forhånd, ville det ha vært helt uakseptabelt å la oss seile. Det irriterer meg grønn at en slik brann kunne oppstå, og få et slikt utfall. Jeg finner likevel ingen grunn til å klandre FLO/Sjø, sier kapteinløytnant Pål Skorge.

Han var nestkommanderende på søsterfartøyet KNM «Karmøy» under et tokt like til Saudi-Arabia i 1999.

— Når jeg nå vet hva som skjedde med KNM «Orkla», er det skremmende at vi seilte alene like dit med KNM «Karmøy», sier han.

Alle KNM «Orkla» s søsterfartøyer er nå blitt utstyrt med midlertidige brannsikringstiltak i løftevifterommene, og vil i tur og orden bli satt i drift igjen de kommende ukene. Permanente og mer vidtgående brannsikkerhetstiltak er fortsatt under vurdering.

— Fartøyene får forlate Haakonsvern fordi vi mener det er trygt. Hvis ikke, ville vi ha beholdt dem her, understreker kommandør Geir Kilhus.

MANGELFULL RAPPORT: Først nå i det siste er kommandør Geir Kilhus, teknisk sjef i FLO/Sjø, blitt oppmerksom på alvoret i en feil fra 1997 i løftevifterommet til KNM «Orkla» s søsterskip, KNM «Oksøy».<p/>Foto: HELGE SUNDE