Foreningen Leger i vitenskapelige stillinger tildeler Lekven årets Orkidépris for fremragende innsats med å fremme denne yrkesgruppens interesser.

Prisen er den fremste anerkjennelsen som blir gitt personer som har skapt forskningsmiljøer og ivaretatt legeforskernes kår i Norge.

Prisen deles ut på foreningens årsmøte i Tromsø torsdag.

Jon Lekven er i dag professor i eksperimentell kirurgi ved Institutt for kirurgiske fag ved Universitetet i Bergen. Han jobber ved Kirurgisk forskningslaboratorium ved Haukeland universitetssjukehus.

Orkidéprisen deles ut hvert år. I fjor gikk den til professor Bjarne Waaler ved Universitetet i Oslo.