Ved spesielle vindretningar, særleg når det er kaldt, sig det ein sterkt luktande gass frå avfallsanlegget til Mjelstad Miljø, hevdar dagleg leiar Willy Helgesen i eit brev til kommunen.

Konsekvensen er at dei tilsette får hovudverk, sår hals og må arbeida i fæl stank. No krev han at Mjelstad Miljø innløyser eigedomen deira, og det kan gå mot rettssak, skriv Bygdanytt.

Men advokaten til Mjelstad Miljø stiller seg undrande til innhaldet i brevet, og meiner at luktproblema på langt nær er så ille som Helgesen vil ha det til.

— Det er berre kaldt tre av tolv månadar på Vestlandet. Trekkjer vi også frå dei dagane det ikkje er dei spesielle vindretningane det her er snakk om, så trur eg det kan dreia seg om ca. ti dagar i året dei tilsette er plaga utover det ein må rekna med, seier Christian Grahl-Madsen.