Som et ledd i sitt Storbyprosjekt har IL Varegg jobbet frem en visningsløsning basert på Google sine kartverktøy Google Maps og Google Earth, som gjør at man kan se alle klubbens orienteringskart overlagt nøyaktige satelittbilder.

Kartene dekker store deler av Sandviken og deler av Bergen sentrum, og gir dermed mange muligheten til å finne igjen sitt eget hus på orienteringskartet.

— Ved å variere transparensen på orienterings-kartene, kan man enkelt sammenligne satelittbilde og orienteringskart, noe som gir økt forståelse for sammenhengen mellom kart og terreng, forteller leder i Varegg Orientering, Owen Westergård, engasjert.

— Med kombinasjonen teknologi og idrett vil vi på denne måten møte ungdommen i storbyen på deres egen hjemmebane.

Se også: Flere nyheter fra Digital Hverdag på bt.no/digitalhverdag

3D modell av Bergen sentrum

Samspillet mellom IL Varegg sin løsning og 3D modellen av Bergen sentrum som Bergen Kommune lanserer sammen med Google i forbindelse med messen "Digital Hverdag", vil gi spennende muligheter for å engasjere ungdommen. Bruk av GPS – som snart vil være tilgjengelig på de fleste mobiltelefoner - vil være sentralt i arbeidet.

Det er også planer om å innlede et samarbeid med andre orienteringsklubbene i Bergensområdet for en utvidelse av løsningen til å gjelde hele Bergen sentrum. Dette er et enestående prosjekt i verdenssammenheng, som kan vise seg å bli veldig verdifullt for forståelsen av orienteringskart i befolkningen, og for rekruttering til orienteringsidretten i Bergen.

Satsing på Urban Orientering

IL Varegg har satt i gang en satsning på Urban Orientering, der man ønsker å trekke orienteringsløperne ut av de våte skogene og inn i bygatene. Ungdommene i klubben er i høyeste grad motivert for satsningen, og bidrar tungt på arrangements-siden.

I januar hadde klubben også en fotosession med tema "Urban Orientering" for å lage bilder og video som skal brukes på skolene i nærområdet for å vise frem den moderne orienteringsidretten.

Besøk IL Varegg på nett.

Test løsningen for orienteringskart i 3D her.

Illustrasjon: Skjermbilde av visningsløsningen fra Google Earth.
Google Maps
Varegg IL er av de første idrettslagene i Bergen som tar i bruk orienteringskart i 3D.
Varegg IL