— Men aldri på denne måten! Dette er første gang vi har fått en så stor gave helt spontant.

Dette kom som lyn fra klar himmel, utbryter leder i Kirkens Bymisjon i Bergen, Leif Jarle Theis.

— Jeg blir nesten målløs når noen bidrar så sterkt til å støtte vårt arbeid, legger han til.

I tenkeboksen Den anonyme giveren ønsker at pengene skal øremerkes et lavterskeltilbud, rettet mot de mange rusmisbrukerne i Bergen.Over påsken skal styret i Kirkens Bymisjon diskutere hvilke konkrete tiltak milliongaven skal brukes til.

— Når vi starter noe, er det fordi vi ser det er den beste måten vi kan gjøre noe med et behov. Derfor er det bedre å bruke litt tid i tenkeboksen enn å bruke pengene med en gang, sier Theis.

Omsorgsbase for kvinner Kirkens Bymisjon driver allerede Omsorgsbasen i Bergen sentrum, et lavterskeltilbud for kvinnelige rusmisbrukere. De krever ikke at brukerne er rusfrie når de kommer, og stiller heller ikke krav til at de er motiverte for å slutte.

Theis understreker at pengene ikke skal gå til drift av omsorgsbasen, men til nye tilbud.

Påskebudskap Theis tror gaven illustrerer hvor stor troverdighet Kirkens Bymisjon har når det gjelder å hjelpe de vanskeligstilte i samfunnet.Han medgir samtidig at tidspunktet neppe er valgt tilfeldig.

— Dette er en flik av påskens budskap. Påsken er glede, det handler om å dele. Men dette hadde vi ikke ventet, sier leder Leif Jarle Theis . Hvert år får Kirkens Bymisjon i Bergen rundt fire millioner kroner i gaver.