— Det er ikke latskap eller forglemmelser som gjør at pasientene ikke blir informert om Fritt Sykehus, sier Gunnar Ramstad, leder i Hordaland Legeforening.

— Mange leger vegrer seg mot å sendepasientene til sykehus de ikke kjenner fordi de ikke vet nok om kvaliteten på behandlingen som skal utføres, sier han.

Ramstad, som selv er allmennlege, sier at han sjelden eller aldri på eget initiativ oppfordrer pasientene sine til å benytte seg av Fritt Sykehusvalg.

— I lengden tror jeg pasientene er best tjent med å bli henvist til et sykehus der legen er sikker på at pasienten får god og riktig behandling, sier han.

Ramstad kvir seg for å sende pasientene til for ham ukjente sykehus dersom han vet at pasientene trenger spesiell oppfølging etter operasjonen.

— Spesielt er jeg skeptisk dersom pasientene ønsker å reise ut av hjemdistriktet eller regionen for behandling, sier Ramstad.