N Åtte bydelsstyreledere får redusert lønnen fra 296.000 til 118.000 kroner.

N Medlemmer av arbeidsutvalg i komiteene får kun møtegodtgjørelse, ikke honorar.

N Bydelsstyrenes nestleder får redusert honorar med 10.000 kroner hver. Arbeidsutvalgene får kun godtgjøring per møte og ikke faste honorar.

N Bergen Bolig og Byfornyelse og Bergen Bygg og Eiendom slås sammen, og fra nyttår velges felles styre.

N Det utredes sammenslåing av alle vernede bedrifter. Fra nyttår velges felles styre for alle bedrifter.

N Komite for integrering av innvandrere og flyktninger slås sammen med styret for Nygård skole.

N Bergen faste brannkorps premie— og understøttelsesfond.

N Bergen kommunes fond for bergenske musikere, styret.

N Styret for Bergen Brannvesen.

N Bergen byformsenter.

N Referansegruppe for rehabilitering av fem byrkirkegårder i Bergen.

N Fond for tiltak for folkehelsen i Bergen kommune, styret.

N 3. årig forsynings- og innkjøpsprogram - referansegruppe.

N Haukelandsbakken studenthjem - styret.

N Kulturforum for Bergen, styringsgruppen.

N Landbruksnemda.

N Lønnsutvalget.

N På talefot med de eldre, styringsgruppen.

N Rusmiddelpolitisk råd.

N Salhushallen - kontrollkomiteen.

N Selskapet til fremme av kommunikasjonene i Bergen.

N Takstnemda.

N Tilsynsutvalget for byens utseende.