• Er det sant, stiller Litleskare opp mot meg? Dette nekter jeg nesten å tro, sier en vantro Terje Søviknes.

Forslaget fra lokallagene Tveitt er talsmann for kommer svært overraskende på Søviknes, selv om har er fullstendig klar over at støttespillere til Sigrun Sangolt Natås og Terje Knudsen har jobbet iherdig de siste månedene.

– Jeg må ta dette direkte opp med Litleskare. Foreløpig velger jeg å forholde meg til nominasjonskomiteens forslag, som er det eneste formelle forslaget som foreligger, sier Søviknes.

Frp-nestlederne vil ikke kommentere den krasse kritikken som igjen reises mot sentralstyret og ledelsen i partiet.

– Jeg vil nøye meg med å si at sentralstyret kun følger opp landsstyrets vedtatte strategi. Og jeg beklager at kritikken kommer frem i Bergens Tidende og rettes til meg direkte. Interne forhold i partiet har ingenting i pressen å gjøre, sier Søviknes.

Han stiller seg også uforstående til å gi et rådgivende organ som rådsmøtet en betydning i nominasjonsprosessen.