Knut Hanselmann (57) Frp Bosted: Kleppestø

Hjertesaker: Utbygging av skolene Kleppe, Erdal og Hop i ett løft. Full barnehagedekning. Eldreomsorg og nytt sykehjem. Vil selge BKK-aksjer og sette pengene på fond, eventuelt la private bygge skoler og leie dem til kommunen.

Valgambisjoner: Vi er glad for 25 prosent.

Agnar Berland (51) Høyre Bosted: Berland

Hjertesaker: Oppheve de strenge restriksjonene som er lagt på husbygging. Utbygging av skolene Kleppe, Erdal og Hop i ett løft. Øke timetallet i skolene. Konkurranseutsetting av vaktmestertjenester, sykehjem og renhold. Utrede salg av BKK-aksjer.

Valgambisjoner: Vi er fornøyd med 22 prosent.

Åge Rosnes (48) SV Bosted: Steinrusten

Hjertesaker: Barnehageforliket med full dekning, makspris og likebehandling av private og kommunale barnehager skal gjennomføres. Utbygging av skolene Kleppe, Erdal og Hop i den rekkefølge. Kamp mot privatisering og salg av BKK-aksjer.

Valgambisjoner : På størrelse med AP, det vil si størst eller nest størst og 20 prosents oppslutning.

Øyvind Fluge (58) KrF Bosted: Ask

Hjertesaker: Bygge de tre skolene Kleppe, Erdal og Hop samtidig. Anlegge selvfinansierende kunstisbane på Kleppestø.

Valgambisjoner: Rundt 10 prosent.

Malvin Eilertsen (66) Upolitisk Bosted: Kollevåg

Hjertesaker: Oppheve de strenge restriksjonene som er lagt på husbygging. Utbygging av Kleppe, Hop og Erdal i ett løft. Full barnehagedekning. Politikerne må ta makten tilbake

Valgambisjoner: Å komme i vippeposisjon slik vi har lykkes med i 28 år. Vi ønsker å være et alternativ til blokkdanning.

Andre partier: Frode Lyngbø er listetopp for Beinveilisten, med hovedsak å sikre hurtigbåten mellom Nøstet og Kleppestø. Jan Ove Fromreide, eks. Frp'er, topper listen for Kystpartiet. Atle Holgersen er listetopp for Venstre, Edvin Brali for Sp og Sturla Winger Svendsen for RV. Beinveilisten og Kystpartiet er nykommere, de tre andre partiene hadde samlet 6,5 prosents oppslutning i 1999.