— Jeg synes ikke særlig om holdningene til Lysbakken. I et demokrati får en bruke de muligheter som et demokrati åpner for, sier ordfører Kristian Helland (KrF).

Han har tro på det langsiktige lobbyarbeidet Bergen kommune har drevet med de siste par årene.

— En kan ikke snu alle ting over natten. Vi må ha litt is i magen, og være voksne og ansvarsfulle og bære byrden som nå er lagt på oss. Selv om det ikke er noe kjekt å kutte i budsjettene, får vi tåle at innbyggerne i Bergen er sure på oss, sier Helland.

Han vil ikke bidra til at Bergen slutter seg til et kommuneopprør og lar være å betale skatt og avgifter til staten.

— Vi har våre egne folk på Stortinget og vårt eget parti sitter i regjering. Det gir nok også noen føringer for hva en synes det er rimelig å gjøre, sier KrF-ordføreren

— Er du mer lojal mot Stortinget og ditt eget parti, enn mot bergenserne?

— Jeg vil ikke si jeg er så lojal mot systemet. I sommer sendte jeg et åpent brev til finansministeren og bad om at vi måtte slippe flere skattelettelser, men heller få penger til primæroppgavene. Vi skal jobbe for innbyggerne i Bergen, men i anstendighetens navn må jeg si at det er naturlig for de fleste av oss å bruke de demokratiske muligheter vi har, sier Helland.