— Jeg er mer stemt for å se på tettheten fremfor å lete etter nye utbyggingsområder, sier ordfører Martin Vik (Ap) til Bergens Tidende.

I går møttes planutvalget i Kvam blant annet for å drøfte innsigelsene som fylkesmannen har fremmet. Fylkesmannen går mot å bygge 20 hytter over tregrensen i Furedalen og anlegge bilvei langs vernet elv i Eikedalen.

Et samlet planutvalg ønsker nå et møte med fylkesmann og fylkeskommune for å drøfte innsigelsene.

Bøyer seg ikke

Overfor BT gjør ordføreren det klart at kommunen ikke uten videre vil nekte utbygging høyere opp i Furedalen:

— På begge sider av dette hyttefeltet er det rom for å bygge høyere opp i fjellsiden. Denne reguleringsplanen får dessuten orden på en skiløype som krysser Furedalen, en løype som lenge har voldt problemer, sier Martin Vik.

Utbyggingen i Eikedalen er mer åpenbart i strid med gjeldende kommuneplan, medgir Vik.

Lover samlet plan

Både fylkesmannen og Kvamskogen Vel har bedt Kvam kommune utarbeide en kommunedelsplan for Kvamskogen før flere reguleringsplaner blir vedtatt.

Ordføreren lover at Kvam vil lage en samlet strategi for hytteutbyggingen på Kvamskogen, enten som en del av kommuneplanen som er i arbeid eller som en helt ny kommunedelsplan.

I den vil kommunen slå fast hvilke prinsipper som skal gjelde for veiutbygging og grøntområder. En slik ny samlet plan kan tidligst være ferdig vedtatt i 2003.

Noe må utstå

— Betyr det at alle nye utbyggingsplaner må vente?

— Slik jeg ser det må vi kunne godkjenne reguleringsplaner som holder seg innenfor gjeldende kommuneplan, sier Martin Vik. Men vegrer seg mot å peke på hvilke utbyggingsområder som blir lagt på is i to år.

Påstanden fra lederen av Kvamskogen Vel om at formannskapet i Kvam godtar alt avviser Vik som helt feil.

Arkivfoto: BT