Det er på bakgrunn av mandagens «duell» mellom byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen og Herman Friele at Bergens-ordføreren har noen gode råd å gi til Høyres håpefulle.

Kristian Helland har merket seg at ordførerkandidaten ikke er helt fornøyd med sin innsats i radiodebatten:

— Han må da for all del ikke gå rundt og være misfornøyd med sin egen opptreden. Det går over, for vi gjør alle feil fra tid til annen, men vi får også tilgivelse.

- være politiker

— Friele ønsker å være en samlende borgermester fremfor å drive «gateboksing», som han sier?

— Det går ikke an å fylle rollen som ordfører i Bergen uten å være politiker. Jeg er den person som har hatt den nye ordførerrollen lengst her i Bergen, men vi har ennå ikke tenkt ferdig hvordan rollefordelingen bør være mellom byrådsleder og ordfører, sier Helland til Bergens Tidende. Til høsten er det to år siden han på kort varsel måtte overta som ordfører etter partifellen Ingmar Ljones som ble innvalgt på Stortinget.

— Du og Strøm-Erichsen har vel tett kontakt om hvilken rolle dere skal spille?

— Det har vi. Men skulle jeg bli ordfører i nye fire år, må jeg ha grundigere drøftinger med byrådslederen.

Jeg er likevel helt bevisst på at en ordfører er og skal være en politisk ledende person her i byen. Som ordfører må jeg delta i drøssevis av debatter der jeg er politiker.

Kan ikke rømme

— Selv om Herman Friele ikke er fornøyd med enkelte av sine opptredener hittil, kan han ikke rømme fra de politiske debatter. Jeg vil gå så langt som nærmest å be ham om ikke å melde seg ut av den politiske debatten! sier Helland.

KrF-ordføreren gir også honnør til Friele for at han går så sterkt inn for å være en samlende person. Det har han også sagt direkte til ham. Dessuten synes han det er «interessant og morsomt» at Herman Friele har skapt debatt om hvordan ordførerrollen bør være.

Gallionsfigur?

— Ordførervervet har uansett mistet mye av sitt tradisjonelle innhold i det nye styringssystemet i Bergen. Du er blitt mer av en gallionsfigur?

— Jeg misliker det uttrykket. Ingen må undervurdere representasjonspliktene og den representative rollen som ordføreren har i en så utadvendt by som Bergen. Det er meget viktig å skjøtte vertskapspliktene, og det ligger også mye politikk i slike oppgaver, sier Kristian Helland videre.

Til Herman Friele ber han for øvrig om å få hviske følgende råd:

— Det er viktig for oss som er førstekandidater på listene at vi opptrer slik at vi også har venner når valgkampen er over.

Vekk med byantikvaren?

Ap-politiker Thor Brekkeflat har festet seg ved at Friele aller først på sin liste over kommunale oppgaver som bør kuttes ut nevner byantikvaren.

Brekkeflat, som sitter i bystyret og er medlem av komité for miljø, byutvikling og tekniske tjenester, er rykende uenig, fordi Bergen er så rik på kulturminner.

— Dette ser også Frieles partifelle, Erna Solberg. Hun vil overføre oppgaver fra fylkeskonservator til byantikvar for å styrke det lokale ansvaret. Da forundrer dette forslaget fra Friele, sier Brekkeflat.

Men Friele står imidlertid på trygg Høyre-grunn, for forslaget om å legge ned Byantikvaren har vært en gjenganger i Høyres budsjettforslag, får BT opplyst hos politisk sekretær Mentz von Erpecom Vikse.

IKKE FORNØYD: Høyres Herman Friele var ikke helt fornøyd med sin innsats i mandagens radiobebatt.