— Jeg kan bekrefte at jeg har tatt ut separasjon og gått inn i et nytt parforhold, sier Gunnar Bakke.

Hans nye kjæreste heter Christina Brunner. Den juristutdannede 42-åringen jobber for tiden som seniorrådgiver i havnevesenet.

- Har bare funnet kjærligheten

Bakke mener at forholdet mellom ham og Brunner ikke har ført til uheldig rolleblanding.

— Ingenting mellom oss har påvirket det faglige arbeidet i havnevesenet. Vi har utført våre jobber helt uavhengig av hverandre, sier Bakke.

Bergen og omland havnevesen har vært gjennom et turbulent år, med stor intern uro og flere lederskifter. Senest i desember i fjor gikk Geir Olav Mandt på dagen fra jobben som havnedirektør.

Brunner har vært sentral i arbeidet med omorganiseringen av - og den nye strategiplanen for - havnevesenet.

— Hennes prosjektjobb med den nye strategiplanen ble avsluttet før vi fikk et nærmere forhold. Jeg har vært styrets leder og talsperson i saker, og styret har vært enstemmig i så å si alle vedtak, sier Bakke.

Brunner har sagt opp sin stilling i havnevesenet, og begynner i ny jobb 1. mars. Da blir hun ny HR-sjef ved NHH.

— Spørsmål om habilitet har ikke vært en del av diskusjonen rundt jobb-byttet. Det har ikke vært noen habilitetskonflikter mens vi begge jobbet i havnevesenet. Hun har utført oppdrag på vegne av havnevesenet, som seniorrådgiver i et prosjekt. Vi har ikke gjort noe forbudt, bare funnet kjærligheten, sier Bakke.

- Informerte før jul

Brunner selv sier det er enklere, men ikke et «must», at hun nå bytter jobb.

— Jeg kan ikke se at forholdet mitt til Bakke har gitt noen rolleblanding. Da jeg jobbet med strategiprosjektet, var jeg underlagt en leder, og det var leder som rapporterte til styret. Prosjektgruppen ble nedlagt på vårparten i fjor. På den tiden hadde ikke jeg og Bakke noe forhold. Jeg kan ikke se noen konflikter mellom min jobb i administrasjonen og Bakkes jobb som styreleder. Etter prosjektet har jeg jobbet i staben, underlagt havnedirektøren, sier Brunner.

Hun sier hun informerte sine ledere om forholdet til Bakke før jul en gang.

— Dessuten var jeg mye borte fra jobb i perioden før jul, blant annet på grunn av ferie. Også i år har jeg vært mye borte, sier Brunner.

Brunner sier hun har vært på utkikk etter ny jobb en god stund.

— Forholdet til Bakke er ikke årsaken til at jeg bytter jobb.

Gunnar Bakke mener det ikke er noe i veien for at begge kunne fortsatt i sine respektive roller i havnevesenet etter at de ble et par.

— Det ville blitt et problem først hvis vi kom i linje, altså at en av oss var underlagt den andre. Hvis Brunner hadde fortsatt med samme arbeidsfelt, mener jeg vi begge kunne fortsatt, sier Bakke.

— Har du informert noen i havneorganisasjonen om forholdet til Brunner?

— Jeg har informert noen av styrets medlemmer. Jeg ønsker ikke å si mer om det, sier Bakke.

Han ønsker ikke å si når han informerte styremedlemmene.

Fikk vite det i dag

Havnestyremedlem Terje Ohnstad (Ap) sier at han i forrige uke ble informert om forholdet av Gunnar Bakke.

— Jeg har ikke noe med Gunnar Bakkes liv utenfor politikken, og vil ikke kommentere private forhold. Jeg ser ikke dette som et problem, når Brunner uansett skal slutte, sier Ohnstad.

- Hva tenker du om at du først ble informert i forrige uke om et forhold som har vart i flere måneder?

— Det har jeg ingen kommentar til, sier Ohnstad. Han mener at forholdet ikke har fått betydning for styrets arbeid

- Kunne de to fortsatt i sine respektive roller i havnevesenet?

— Det mener jeg ville blitt problematisk, sier Ohnstad.

Hans kollega i styret og varaordfører i Bergen, Trude Drevland (H) sier at hun ikke fikk vite om forholdet før i dag, tirsdag.

— Dette er private forhold. Sånt skjer, og jeg antar at Gunnar har en plan for å håndtere dette, sier Drevland.

- Hva tenker du om at du som styremedlem først nå får vite om et forhold som har vart i måneder?

— Jeg vil snakke med Gunnar om dette. Før jeg får gjort det, vil jeg ikke kommentere saken, sier Drevland.

- Unngått spekulasjoner

  • Jeg har ingen problemer med at Gunnar Bakke innleder et forhold, men når han innleder et forhold til en sentral ansatt i havnevesenet, er det åpenbart noe som skaper en rollekonflikt, sier Tor Sundby (Rødt).

Han sitter i havnerådet, havnevesenets øverste organ.

Han mener at forholdet er noe som Bakke burde informert styret om med en gang det ble innledet.

Sundby begrunner det med at Brunner har hatt en så aktiv og sentral rolle i havnevesenet det siste året.

— Hun var med på å kartlegge arbeidsmiljøet, har sittet i forhandlinger og jobbet med omorganiseringen av hele havnen. I tillegg har hun møtt på styremøtene. Det er åpenbart at det har betydning for organisasjonen at styrelederen har et forhold til en så sentral ansatt, sier Sundby.

Han mener at Bakke har gjort en feilvurdering.

— Hadde han spilt med åpne kort, ville en unngått spekulasjoner. Problemet er også at dette har skjedd i en periode hvor havnevesenet har hatt stor uro internt, sier Sundby.

- Ingen styresak

Gunnar Bakke synes ikke han ventet for lenge med å informere styret.

— Dette har ikke noe direkte med styret å gjøre, dette er ingen styresak. Dette er i høyeste grad innenfor privatlivets fred. Vi har ikke ventet lenge med å informere, vi har valgt å meddele dette nå fordi jeg er en offentlig person. Når media ønsker å skrive om det, da informerer vi. Dette er et føre-var fordi vi ønsker å synliggjøre at vi har et kjærlighetsforhold. For oss er det først og fremst viktig å få det ut, fordi vi vil vise at dette ikke er noe vi holder skjult. Så får nå andre personer gjøre sine vurderinger.

- Tor Sundby i havnerådet mener du åpenbart burde informert med en gang forholdet var et faktum?

— Han har ment mye, han. Jeg har ikke noen kommentar til noe som kommer fra Sundby.