På Høyres fylkesårsmøte på Stord i helgen kunne han tillate seg å drive aldri så lite selvskryt. For Bømlo har et overskudd på mellom fem og seks millioner kroner og har drevet med overskudd i mange år. Målet er et årlig driftsoverskudd på fire prosent. Hadde Bergen hatt det samme i fjor, ville underskuddet på 300 millioner vært snudd til et like stor overskudd.

— Og vi har ingen kraftmillioner eller penger på bok. Det at vi ikke har slike verdier å lene oss på er en av grunnene til at vi har en offensiv holdning til det å ha en drift tilpasset inntektene til enhver tid. Har en store fond, blir det ofte tomt til slutt.

Kommunalminister Erna Solberg høster for tiden mye kritikk for regjeringens politikk overfor kommunene. Kallevåg deler ikke den kritikken.

— Vi prøver å ligge litt i forkant av utviklingen. På Bømlo har vi akseptert at Kommune-Norge i fremtiden må tenke annerledes. Vi kan ikke forvente mye mer fra staten. I stedet for å surmule fordi vi ikke får mer penge, prøver vi i stedet å se på hva vi selv kan gjøre.

— Jeg har veldig tillit til og respekt for Erna Solberg. Hun er en av de få kommunalministere som har våget å si det som det er; At kommunene må effektivisere og få mer ut av pengene. Jeg opplever at mye av det hun legger opp til peker i riktig retning.

Høyres fylkesårsmøte vedtok en uttalelse om at det er naturlig å se for seg en reduksjon i antall kommuner i Hordaland fra dagens 33. Kallevåg er først og fremst opptatt av å få til et samarbeid med nabokommunene.

— Trekantkommunene Fitjar, Stord, Sveio og Bømlo har etablert felles barnevernskontor og vi arbeider med et samarbeid om blant annet landbrukskontor, tekniske tjenester, felles brannvern og annen beredskap. Jeg foretrekker samarbeid fremfor sammenslåing.

Etablering av felles etater for flere kommunen i stedet for at hver kommune har sin etat, er for øvrig et av punktene i Høyres uttalelse om kommuneøkonomi. Hordaland Høyre ber om at inntektssystemet til kommunene brukes for å stimulere til enda mer samarbeid. Hordaland Høyre vil og ha mer systematisk bruk av konkurranse for å effektivisere og forbedre tilbudet til innbyggerne.