Konfliktene står i kø i forholdet mellom Austevoll kommunen og Fylkesmannen i Hordaland. Ordfører Helge Andre Njaastad (Frp) har egenhendig endret på reguleringsplaner i strid med plan og bygningsloven.

Den siste saken gjelder en reguleringsplan for Spissøy, som ligger like ved Bakkasund. Planen hadde vært til høring blant annet hos Fylkesmannen og var vedtatt av kommunestyret.

Under fjorårets sommerferie, sikret ordføreren på fullmakt plass til en hytte i et område som er regulert til friluftsformål.

Uforståelig

Ordføreren mente dette var en mindre vesentlig endring av planen, noe Fylkesmannen var uenig i. Vedtaket er omgjort og reguleringsplanen må ut på ny høring.

I et meget krast brev til kommunen viser Fylkesmannen til de mange diskusjonene det har vært med kommunen om planen, og skriver at «det verkar uforståeleg at ei slik endring i ettertid kan vera gjort i god tru».

Fylkesmannen mener feilen er så grov at det er nødvendig med tettere oppfølging av Austevoll i arealsaker enn det som burde være normalt.

Rorbu-baluba

Dette er ikke den eneste konfliktsaken. BT omtalte tidligere denne uken hvordan man i det verveverdige naustmiljøet i Bakkasund har gitt bruksendringer fra naust til rorbuer i ekspressfart.

Les også: Flytter etter BT-avsløring

BT kjenner til fem slike saker det siste året. I to av dem forelå det avslag fra fylkesmannen, som administrasjonen valgte å omgjøre.

Begrunnelsen for denne nye politikken var nok et vedtak Njaastad gjorde i fjor sommer på sommerfullmakt. Her ga ordføreren grønt lys for en bruksendring av to naust i rekke i Bakkasund.

Fylkesmannen har vært ukjent med denne nye linjen i Bakkasund. Etter at BT omtalte sakene torsdag, ble det fredag avhold flere møter hos Fylkesmannen i Hordaland.

— Vi legger nå opp en strategi for hvordan vi skal møte disse sakene. Vi er nødt til å reagere, sier seksjonsleder hos Fylkesmannen i Hordaland, Egil Hauge.

- Likte ikke tonen

Ordfører Helge Andre Njaastad mener forholdet til Fylkesmannen er godt, men brevet han fikk tidligere denne måneden falt ikke i helt god jord.

— Jeg likte ikke tonen i brevet. Vi hadde en liten runde med Fylkesmannen på det forrige fredag. Den saken skal løse seg på en grei måte. Det var ikke vår intensjon å ikke følge loven, sier Njaastad.

Når det gjelder bruksendringen av naust i Bakkasund, mener Njaastad kommunen står på trygg grunn. Han var selv i Bergen i fjor sommer og diskuterte den første omgjøringen med Fylkesmannen.

— Jeg oppfattet Fylkesmannen dit hen at disse to enhetene ikke utløste noen plankrav i seg selv og dermed var det heller ikke behov for å behandle dette som en dispensasjonskrav. Administrasjonen har oppfattet at dette også måtte få følger for de andre byggene som det var søkt om bruksendring for, sier Njaastad.

— Så du oppfattet at Fylkesmannen på denne måten snudde opp ned på tidligere politikk i Bakkasund?

— Vi gjorde det, men sett i lys av at Fylkesmannen synes å mene noe annet i dag, så får vi avvente nye signal.

Meninger om saken? Diskuter her!

BRUKSENDRING: Disse to naustbyggene på bryggen i Bakkasund fikk bruksendring til rorbu fra Austevoll kommune i fjor. FOTO: ODD E. NERBØ