1. juni begynner Ernst Olsen formelt i sin nye stilling som rådgiver ved ordførerens kontor, men han har allerede gjort seg kjent med sin nye arbeidsplass. Sin nye sjef kjenner Olsen godt fra før. Ordfører Gunnar Bakke (Frp) er hans onkel.

Bakke sier at det var flere grunner til at nevøen ble ansatt.

—  Han er i høyeste grad kvalifisert. Han har utdannelse innenfor politikk. Samtidig er dette et relativt kort engasjement til i høst. Ernst var for tiden uten jobb og kunne tiltre på kort varsel. Det var en viktig forutsetning, sier Bakke.

- God mulighet for meg

Olsen har mastergrad i sammenliknende politikk ved Universitetet i Bergen fra 2007. Han forteller at onkelen spurte ham før påske om han kunne ta jobben frem til 17. oktober, da ordførerperioden går ut.

— Det er en god mulighet for meg. Jeg har lenge ønsket å jobbe innen politikk, men det er ikke alltid så lett å få jobb når man tar utdannelse i voksen alder, sier 40-åringen.

_Vi har et profesjonelt forhold til dette, og jeg håper også at det blir oppfattet utad

Gunnar Bakke, ordfører_

Ordførerens rådgiver er lønnet på linje med byrådets politiske rådgivere, det vil si med 496.000 kroner i grunnlønn.

Det er ifølge regelverket ordføreren selv som skal utpeke sin egen rådgiver. Det skjer også uten en vanlig utlysning fordi rådgiverjobben er direkte knyttet opp til ordførerens rolle. Det betyr at man kun sitter i stillingen så lenge ordføreren gjør det.

Bakke trengte en ny rådgiver etter at hans nåværende rådgiver, Harald Martin Misje, har sagt opp for å begynne i en ny jobb.

Søkte Ap-stilling

— Denne gang har jeg valgt å foreta en politisk ansettelse slik som byrådet gjør med sine politiske rådgivere. Ernst er Frp-medlem og har en bakgrunn som gjør ham kvalifisert for en slik jobb, sier Bakke.

Olsen forteller at han meldte seg inn i partiet tidligere i år. Han bekrefter også at han i fjor søkte og ble innkalt til intervju på stillingen som gruppesekretær for Arbeiderpartiet i bystyret, og at han tidligere har vært vararepresentant for Høyre i Odda kommunestyre.

—  Men jeg har alltid sympatisert med Frp, og har aldri vært medlem av noe annet parti, sier han.

Ordføreren sier at han har vurdert om det var andre og bedre kvalifiserte kandidater internt i partiet som kunne ta en slik jobb på kort varsel. Det fant han ikke.

Ser ingen problemer

— Ser du at noen problemer med å vurdere din nevøs kvalifikasjoner?

— Jeg kjenner ham godt, og skulle dermed være spesielt godt egnet til å vurdere hans personlige egenskaper. Jeg mener at slektskapet er underordnet. Det bør ikke være ekskluderende for en ellers godt kvalifisert søker at han er i slekt med meg, sier Bakke.

Olsen sier at han ikke ser noen problemer med å jobbe for sin onkel.

—  Nei, såpass profesjonell må man være, sier han.

Bakke ser heller ikke at deres slektskap skal skape problemer for arbeidet de to skal gjøre.

— Vi har et profesjonelt forhold til dette, og jeg håper også at det blir oppfattet utad, sier Bakke.

- Hvem har du konferert med før du foretok ansettelsen?

—  Jeg har snakket med bystyredirektøren, og han slo også fast at det var ordføreren som sto fritt til å foreta denne ansettelsen.

— Var han kjent med at det var din nevø?

—  Nei, dette var avklaringen i forkant, og som sagt er det jeg som har foretatt ansettelsen på fritt grunnlag, slik regelverket forutsetter, sier Bakke.

Informerte ikke bystyret

Bystyredirektør Roar Kristiansen sier at rådgiveren Ikke er administrativt tilsatt, men blir direkte tilsatt av ordføreren.

-  Der er heller ikke meningen at stillingen skal utlyses. Da jobben ble utlyst første gang i 2008, reagerte fagforeningene. Det er nemlig ikke lov å lyse ut en midlertidig stilling over så lang tid som fire år, sier han.

Da det ble bestemt at ordføreren trengte en egen rådgiver, vedtok bystyret et eget regelverk for ansettelsen. I vedtaket heter det blant annet: «Før en eventuell ansettelse skal saken fremlegges for forretningsutvalget.»

Bakke har likevel ikke informert utvalget om ansettelsen av sin nevø.

- Da den første rådgiveren ble valgt for tre år siden, ble saken lagt frem for forretningsutvalget. Nå er det kun snakk om en videreføring av den samme stillingen. Dette er bare snakk om å tette det hullet som oppsto da min nåværende rådgiver fikk en ny jobb, forklarer Bakke.

-  Sviktende dømmekraft

Både opposisjonen og Høyre kritiserer ansettelsen.

PROVOSERT: Oddny Miljeteig (t. h.) og Terje Ohnstad.
PAUL SIGVE AMUNDSEN

SVs Oddny Miljeteig var inntil i går helt ukjent med rådgiverens familiære bånd til ordføreren. Hun trodde knapt at informasjonen hun fikk av BT var riktig.—  Det er jo ikke mulig. Dette vitner om fullstendig sviktende dømmekraft. En kan ikke gjøre om byens viktigste politiske embete til et familieforetak på skattebetalernes regning. Dette er ren og skjær nepotisme, sier Miljeteig.

Nepotisme betyr favorisering av slektninger og kjente på bekostning av kompetanse. Ordet utgår fra det latinske «nepos» som betyr nevø, og stammer fra middelalderen da pavene utnevnte sine nevøer til kardinaler.

— Soleklart inhabil

Mathias Furevik (Rødt) mener Bakke burde latt andre ta seg av ansettelsen.

— Det er soleklart at når man ansetter sin egen nevø, så er man inhabil. Han disponerer kommunens penger til sine nærmeste. Hvis man gjør det, eier man ikke skjønn eller normalt folkevett, sier Furevik.

Aps gruppeleder Terje Ohnstad var kjent med nyansettelsen, men heller ikke han visste at Olsen var Bakkes nevø.

—  Dette er åpenbart uheldig. Jeg synes det er overraskende at han velger å ansette sin egen nevø, sier Ohnstad.

Krever redegjørelse

Også Høyres gruppeleder Ragnhild Stolt-Nielsen er kritisk:

— I utgangspunktet er det litt spesielt at man velger å ansette sin egen nevø. Jeg vet ikke hvordan denne ansettelsen har skjedd eller hvilke argumenter ordføreren har. Men jeg kan ikke se at ansettelsen er lagt frem for forretningsutvalget, og synes det også er spesielt, sier hun.

—  Hva bør ordføreren gjøre nå?

— Jeg forventer at vi får en redegjørelse, spesielt siden ordføreren her har valgt å ansette sin egen nevø. Å ansette egen familie er jo noe man vanligvis prøver å unngå, sier Stolt-Nielsen.

Ordfører Gunnar Bakke svarer slik på kritikken:

—  På bakgrunn av disse reaksjonene vil jeg drøfte dette med Forretningsutvalget på førstkommende møte.

Hva mener du om ansettelsen? Delta i diskusjonen under!