IRINA LEE

Det var etter et brev fra departementet tidligere denne måneden, med krav om nye konsekvensutredninger for riksvei 7 og riksvei 13, at de syv ordførerne i Hardanger, Voss og Bergen la turen til Oslo i går. Med på turen var også styreleder Einar Lutro i Hardangerbrua AS og fylkesvaraordfører Tom-Christer Nilsen.

— Vi kan love at en konsekvensutredning ikke vil påvirke tempoet i det videre arbeidet, sa statssekretær Arnfinn Ellingsen (V) til de fremmøtte ordførerne.

Dermed var gleden stor hos de langveisfarende, trass i at departementet ikke kunne gi noen garantier for når saken skal legges frem for Stortinget, eller hva som vil bli Hardangerbruas fremtid.

Det er de syv kommunene Bergen, Kvam, Granvin, Voss, Ulvik, Eidfjord og Ullensvang som eier selskapet Hardangerbrua AS, sammen med Hordaland fylkeskommune. Ordførerne har et samlet ønsket om at Stortinget skal behandle Hardangerbrua i løpet av vårsesjonen, men det er langt fra sikkert at det vil skje. Hvis alt går på skinner, kan broen stå ferdig i 2010. — Det vil være et stort fremskritt hvis broen kommer på plass. Jeg forstår egentlig ikke hva vi venter på, sier bergensordfører Herman Friele.

Han blir supplert av ordfører i Voss, Bjørn Christensen.

— For oss som bor lenger inn i landet, er broen svært viktig, sier Christensen, som spesielt legger vekt på broens betydning for nord-sør-trafikken.

Statssekretær Ellingsen var også tilsynelatende fornøyd etter gårsdagens møte.

— Det var rene 17.mai-stemningen på møtet, og jeg tror nok det avspeiler engasjementet i denne saken. Men selv om vi nå har avklart at det videre arbeidet ikke vil bli forsinket, er det viktig at vi får behandlet dette grundig før det legges frem for Stortinget, understreker Ellingsen.