– Det er riktig at den saken ble tatt opp med meg. Jeg vil tro det var rundt årsskiftet 07/08, sier Hauge.

– Hva gjorde du med opplysningene?

– Jeg kontaktet byggesak, men det var da gitt et byggeløyve. Da så jeg ikke noen grunn til å gjøre mer med saken.

– Byggeløyvet ble gitt i slutten av mars. Du må ha kjent til saken noen måneder før du tok kontaktet med byggesaksavdelingen, da?

– Det kan nok stemme det, ja.

– Bør selvsagt opptre korrekt

– Hvilket signal sendes ut når politikere som behandler andres byggesaker tar seg slik til rette?

– Som politiker bør en være spesielt opptatt av å følge de lover og retningslinjer som gjelder.

– Bør denne saken få konsekvenser for nestlederen?

– Nei, jeg konstaterer at bygget pr. dags dato er godkjent, sier Hauge.

Også Steinar Frugård (H), leder av Utval Landbruk/teknisk i Tysnes kommune, har hatt kjennskap til saken. Han vil ikke kommentere nestlederens handlemåte annet enn på generelt grunnlag.

– Vi som sitter i utvalget bør selvsagt opptre helt korrekt i forhold til det regelverk som vi er satt til å styre, sier Frugård.

– I strid med loven

Dommen fra Fylkesmannen i Hordaland er klar.

– Dette er åpenbart et søknadspliktig tiltak. Det er i strid med loven å bygge før tillatelse er gitt, sier Are Eidissen, juridisk rådgiver hos Fylkesmannen i Hordaland.

Han mener kommunen har handlet rett ved at de har bedt om en søknad, da de ble kjent med forholdet.

– Det er ingenting i veien for at denne kan behandles og innvilges i ettertid, men det skal ikke være lettere å få tilgivelse enn tillatelse.

Fylkesmannen ønsker ikke å ta stilling til dispensasjonsspørsmålet fordi de kan få saken på sitt bord gjennom formelle planprosesser på et senere tidspunkt.