GUNNAR WIEDERSTRØM

Å lede bystyret i Bergen kan noen ganger være som å gjete kongens harer. Møteledelsen må derfor være stram, grensene tydelig, men samtidig må vennligheten og smidigheten være på plass. Friele har rikelig av det siste. Det vet hele byen. Om hans evner som stram møteleder sier et sentralt medlem av Arbeiderpartiets bystyretgruppe:

— Han trenger et eksemplar av Einar Gerhardsens «Tillitsmannen».

Snublet fra første dag

Alle som har fulgt bystyret på nært hold har merket Frieles problemer fra første dag. Han legger opp til underlige og tidkrevende stemmeprosedyrer. Han sliter med begrepsapparatet, glemmer å følge prosedyrer og viser tydelig at han mangler politisk erfaring. Det gjør at han blant annet ikke makter å sette strek for debatten på et tidspunkt der alle argumenter har kommet frem. Det fører til at debatter dras ut i det vide og brede.

Friele tar seg lange pauser før avstemninger og før nye saker skal behandles. Til sammen gjør dette Friele til bystyrets største tidstyv. Det går fort en halv time vekk bare på dilldall i løpet av et bystyremøte, og det har ikke bystyret tid til.

Under forrige møte kom bystyret så skjevt ut å kjøre at det ti minutter før møtet skulle heves, sto igjen 20 ubehandlede saker. Det fikk Friele til å foreslå at bystyret skulle stemme samtidig over 10 saker, men da reagerte selv Frieles partifeller i Høyre og fikk stoppet det litt spesielle eksperimentet.

Helland avløser

Siden har flere gruppeledere hvisket ordføreren noen ord i øret. Kanskje er det en ide å ta seg en litt lengre pause for å ta seg inn og samle krefter til en krevende siste økt? Og foran dette møtet måtte varaordfører Kristian Helland være innbytter. De første to timene av møtet var han vikar fordi ordføreren måtte i en begravelse. I tillegg tok han tre kvarter etter kaffepausen slik at ordføreren fikk tatt seg inn.

I sammenlikningen med Helland komme Frieles svakhet veldig tydelig frem. Helland trives i møtelederrollen, han er kjapp i overgangene, har full oversikt over hvilke forslag som blir fremmet, han får avkortet debatter som kunne ha flytt fullstendig utover, og trenger ikke stadige tidkrevende konferanser med bystyredirektør Roar Christiansen som er fast bisitter på ordstyrerbordet.

Helland formelig gnistret der han satt, uten at han kan beskyldes for å være preget av et det nå var behov for hans innsats for å få bystyremøtene i havn. Helland var som han pleide. God.

Tidsskjemaet sprakk

De to første to timene holdt bystyret den tidsplanen som var satt opp for møtet. Straks Friele overtok skar det seg. I løpet av to timer kom bystyret en time skjevt ut å kjøre, uten at sakene kan forklare sprekken. Da Helland overtok økte tempoet igjen.

For å unngå at tredjepart rammes av disse stadige utsettelsene av saker, behandles de i en slik rekkefølge at reguleringsplanene tas først. Det ble også gjort denne gangen. Men uskyldig tredjepart rammes likevel når bystyret ikke kommer i mål med sakskartet sitt. Denne gangen gjaldt det Iskanten i Loddefjord. her skulle bystyret bare vedta en garanti på et lån på 22 millioner og dekning av de årlige kapitalutgiftene for 14 av disse millionene. Nå går det en måned til før den saken er i mål.

13 saker sto igjen ubehandlet denne gangen. Omtrent som etter forrige møte.

PÅ BENKEN: Ordfører Herman Friele fant seg en plass bak i bystyresalen mens varaordfører Kristian Helland ledet bystyremøtet.<p/>FOTO: GIDSKE STARK