Marginane var så små at det måtte til ekstrateljing. Silden fekk 33 fleire stemmer enn Asgeir Solheim, Sps ordførarkandidat. Sjølv om Silden held fram som ordførar, gjorde Ap eit dårleg val i kystkommunen og gjekk tilbake heile 12,4 prosentpoeng.