• Luster Bad er kostnadsrekna til 91,5 millionar. Spelemidlar, momsrefusjon og bidrag frå næringslivet gjer at kommunens del blir 58,9 millionar.
  • Bade— og symjeanlegget vil påføre kommunen ei årleg meirutgift på kring fem millionar. For å finne rom til dette, skal det vurderast ei rekkje tiltak for å spare pengar eller auke inntektene.
  • Anlegget skal eit 25 meters basseng med stupetårn, terapibasseng, boblebad, badstover m.m.