Nå har fire tidligere losjebrødre i Bergen saksøkt ordenen, etter at de ble kastet ut tidligere i år.

— Dette er en råtten maktkamp. Etter syv år blir jeg bare utestengt, og jeg vet fortsatt ikke hvorfor, sier en av saksøkerne til bt.no.

- Mister regalier

De fire brødrene hevder de har betalt tusenvis av kroner for ordensringer, utmerkelsestegn og regalier. I flere år har de dessuten punget ut til Den Norske Druidordens Støttefond, som betaler ut penger til etterlatte ved dødsfall. Også avgifter ved opprykk til høyere grader skal ha kostet flesk.

Etter eksklusjonen har både pengene og de kostbare gjenstandene tilfalt de gjenværende medlemmene.

— Dette er et slag under beltespennen. Jeg har gjort så mye for ordenen, og godtar ikke bare å bli feiet bort, sier mannen som tidligere ledet den såkalte Taranis-losjen i Bergen.

«Mange av oss har en hverdag preget av stress, statusjag og prestisje (...) Losjen arbeider for å utvikle en livsstil hos sine medlemmer som kan gi ro, trygghet og harmoni», heter det på nettsidene til Den Norske Druidorden.

Fredsfilosofien harmonerer dårlig med striden som nå er brakt inn for Bergen tingrett.

Eiendomsstrid

— Vi ser på dette som en intern sak, og vil ha minst mulig blest om den. Vi vil ikke sverte eller skade dem som nå er ekskludert, sier riksstorskriver (sekretær) Finn Egil Johannesen. Han uttaler seg i fravær av riksstoredelerk Arthur Tollefsen, ordenens øverste leder i Norge, som har permisjon.

— Det beste er å forbigå saken i stillhet, mener Johannesen. Han avviser imidlertid at eksklusjonen skyldes økonomiske misligheter.

— Saksøkerne hevder de ikke vet hvorfor de ble kastet ut?

— Så dumme brødre håper jeg ikke vi har, sier riksstorskriveren.

Etter det bt.no forstår er noe av bakgrunnen for konflikten at ledelsen ville selge møtelokalet Druidenes Hus på Laksevåg. Den lokale losjelederen, som var medeier av eiendommen, skal ha motsatt seg salg, men ble ikke hørt.

I stedet valgte ledelsen å leie lokaler av Norges Handikapforbund i Kokstadvegen 46.

Saken avvist

I en fersk kjennelse avviser Bergen tingrett å ta stilling til eksklusjonssaken. Advokatfullmektig Olav Egil Midtgaard, som representerer saksøkerne, sier det ikke er avgjort om de skal påkjære.

— Jeg har ikke fått snakket med mine klienter, og har derfor ingen kommentar til saken, sier han.

Det er ikke første gang at Kokstadvegen 46 har vært omfattet av bitter organisasjonsstrid. I 2004 kuppet utbrytere fra Handikapforbundet den storslåtte eiendommen, og byttet lås på kontordørene.

De led senere et knusende nederlag i retten, som slo fast at de ikke hadde eiendomsrett til bygningen.

Kokstadvegen 46 skaper igjen strid i en frivillig organisasjon. Denne gang er det Den Norske Druidorden som har uorden i rekkene.
RUNE SÆVIG