TRUDE HAUG

Etnedikteren Ingvar Moe (1936-1993) skriver i et dikt at «ordo/pitla me opp ifrå åkeren/ett itte ett». Og Etne i Sunnhordland er en av de største jordbrukskommunene i Hordaland. Etne kommune ble i 1965 slått sammen med Skånevik. Begge kommunene hadde i tidligere tider vært skipreider, områder som skulle utruste skip for kongen i krigstider. I gamle dager gikk det postvei mellom Etne og Skånevik, men den ble nedlagt i 1866 da det ble opprettet faste dampbåtruter. I dag er den en fin dagstur. Det bor om lag 4000 mennesker i Etne.

Den første kongen som ble kronet i dette landet kom fra Etne. Den åtte år gamle barnekongen Magnus Erlingsson ble kronet av erkebiskopen i Bergen 1163. Han var sønn av Erling Skakke som i realiteten styrte riket, og begge falt i slag mot føreren for birkebeinerne, Sverre Sigurdsson.

Etne ble i 1920 portrettert av Catharina Kølle fra Ulvik, Norges første vandrerske. Prestedatteren Kølle vandret omkring i hele det sørlige Norge og i Europa med sitt faste følge knortekjepp og pistol. Og «lysets maler», Lars Hertervig (1830-1902) har i mange av maleriene sine motiv fra Skånevik og Åkrafjorden. I Etne trådte Caroline Reimers som ble gift med Bjørnstjerne Bjørnson, sine første barnesko.

Sunnhordland er et av de mest aktive jordskjelvområdene i Norge, og fagfolk kaller skjelvet som gikk 29. januar 1989 for Etneskjelvet. Det målte 4,2 på Richters skala og hadde sentrum ni kilometer sør for Etne. Landskapet slo sprekker helt til Etnefjorden.

Etneelva er en god lakseelv, og av andre attraksjoner har vi Etnemarknaden, som i fjor hadde 40.000 besøkende. Landskapsvernområdet Sævareidberget består av edelløvskog og ingen andre bygder i Hordaland har så rike helleristningsfelt som Etne.

For to år siden la Rieber & Søn ned sardinfabrikken i Skånevik og 60 ansatte mistet jobben. Til gjengjeld har de fått nye arbeidsplasser i nummeropplysningstjenesten EasyConnect.