Suspensjonen vil foreløpig ha virkning fram til det er avholdt ny ekstraordinær generalforsamling i Opticom ASA, heter det i en børsmelding.

Bakgrunnen er at styret tror Keiths medvirkning til en rettet emisjon mot selskapet Simpson Financial Limited kan stride med aksjerettslige og verdipapirrettslige regler.

I tillegg legges det vekt på at det ikke er «den nødvendige tillit mellom styret og administrerende direktør», ifølge børsmeldingen.