For dem som ikke er så godt kjent, kan vi legge til at Blindheim ligger i Åsane og grenser til gamle Arna kommune.

Blindheim hører til de mer ”urørte” områdene i Åsane, der det fremdeles er gårdsdrift og beitende sauer.

— De oppe, de gamle, de sø

På Blindheim har man beholdt tradisjonen med å benevne de ulike gårdsbrukene og personene som bor der med de gamle bruksnavnene. Her har brukene navn som for eksempel ”de nere”, ”de oppe”, ”de gamle”, ”de sø (sør)”, ”Apalbakken”, og ”de Gaupås Ola”. Folkene som bor på de ulike brukene har kallenavn som forteller hvilket bruk de tilhører, for eksempel ”Oppe-Ragnhild”.

Da jeg var liten, var jeg ofte på besøk hos mine besteforeldre på Blindheim. Noe av det jeg syntes var stor stas, var når min morfar pekte ut hvor ”de nere (nede)” og ”de oppe” sine hus sto.

Det var fordi huset til ”de nere” lå høyere enn huset til ”de oppe”, og jeg trodde den gang at de som bodde her var mindre begavet siden de ikke visste forskjell på opp og ned!

Husene lå i et klyngetun

Forklaringen på dette fenomenet, var at disse bruksnavnene var i bruk mens husene lå i et klyngetun. (jf. Havråtunet på Osterøy som fremdeles er bevart som klyngetun) Etter utskiftningen (jordskiftet) ble husene flyttet til de stedene de står i dag, mens bruksnavnene fulgte med husene og beboerne i dem.

Ragnhild Natland (født Blindheim) har i siste nummer av Åsabuen fortalt hvordan det var å vokse opp i ”Oppehuset” på Blindheim i etterkrigstiden. Ragnhild gir her en ærlig og levende skildring av oppveksten på et lite gårdsbruk, der de økonomiske forholdene ikke var mye å skryte av. Hun forteller om livet på et gårdsbruk, om lek og alvor, og ikke minst om hverdagslige ting som klær og sko!

Les hele artikkelen her: Ragnhild Natland: Å vekse opp på Blindheim i etterkrigstiden

Aktuelle lenker:

Vil du vite mer om klyngetun, teigblanding eller se bilder av et bevart klyngetun les mer på denne lenken: Stiftelsen Havråtunet

Vil du ha opplysninger om jordskifte (utskiftning) finner du mye hos Jordskifterettene

Vil du se hvem som bodde på Blindheim i tidligere tider? Gå inn på Digitalarkivet og søk i folketellingene 1801, 1865, 1891 og 1900 for Hamre prestegjeld (som Åsane var en del av).

Ønsker du å lese flere spennende historier fra Åsane. Sjekk ut smakebiter fra Åsabuen. Her er lenker til artiklene fra Åsabuen nr. 1 – 8.

Intressert i lokalhistorie? Kontakt Åsane Historielag.

OPPEHUSET: Her er "Oppehuset" på 1960-talet. "Norastovo/lemmen" er til venstre og "Sørastovo/lemmen" til høgre. Bildet er utlånt av Ragnhild Natland.