— Jeg syntes det var fint å få anerkjennelse for nobelprisen vi hadde fått, sier William MacSwain fra Texas til storavisen Chicago Tribune.

— Men så viser det seg at vi ikke var en del av prisen likevel, fortsetter den 75 år gamle Korea-veteranen skuffet.

MacSwain er en av minst hundre amerikanske Korea-veteraner som har betalt 140 dollar for å motta «The International Peace Prize Medal 1988». Pengene går til Bergen og Hordaland FN-veteranforening og et dansk firma.

Alle FN-veteraner kan motta medaljen. Men både Forsvaret og Nobelinstituttet mener at foreningen i Bergen har gått langt utover sin myndighet når de har tildelt og solgt medaljer til Korea-veteraner verden over.

Solgt tusenvis

Medaljen markedsføres på hjemmesidene til firmaet Skandinavisk Handels Kompagni og via den amerikanske foreningen for Korea-veteraner, KWVA.

Rettighetene tilhører Bergen og Hordaland FN-veteranforening. Og det er to bergenske veteraner som godkjenner alle som skal motta medaljen.

— Det er Finn Andersen og undertegnede som sjekker dokumentasjonen. Det skal alltid være to, og de siste årene er det vi to som har hatt ansvaret, bekrefter Erik Andreas Tangedal, Bergen og Hordaland FN-veteranforening.

Han sier at foreningen har solgt tusenvis av medaljer, men vil ikke fortelle det nøyaktige antallet. Hvor mye penger de har fått inn på salget, vil ha han heller ikke ut med.

— Men vi tjener ikke mye på dette. En tredjedel av inntektene får vi til administrasjon, resten går til FN-veteranenes hjelpefond, sier Tangedal.

I tillegg tar det danske firmaet en stor andel, som del av avtalen.

- Åpenbare feil

Det blidgjør ikke forsvarsledelsen.

— Dette må vi få en slutt på med en gang. Her er det åpenbare historiske feil, og dette setter oss i et svært dårlig lys i USA. Bergensveteranene tråkker på ømme tær, sier oberstløytnant Jan Molberg.

Han er leder i Forsvarssjefenes dekorasjons- og medaljeutvalg, og hadde i går sin fulle hyre med amerikanske journalister. Etter at Chicago Tribune skrev om medaljebråket, har flere aviser, radiostasjoner og nyhetsbyrået Associated Press fulgt opp.

Forsvarsdepartementet har kalt inn FN-veteranforeningen til møte i dag. Der vil Molberg prøve å få klarhet i om de bergenske FN-veteranene har lov til å utdele medaljer til utlendinger, og i så fall hvem som har gitt dem tillatelse til å inkludere Korea-veteraner. Det siste er nemlig stikk i strid med Forsvarssjefens retningslinjer.

Spurte ikke Nobelinstituttet

Dessuten er det historisk feil, sier historiker og direktør for Nobelinstituttet, Geir Lundestad:

— Under utdelingen av fredsprisen i 1988 ble det gjort uttrykkelig klart at prisen ikke gjaldt FNs innsats i Korea. FNs første fredsbevarende operasjon var i Suez i 1956. Vi reagerer sterkt på at dette ikke er tatt hensyn til, sier Lundestad.

Han vil avvente forsvarsledelsens gransking av saken før Nobelinstituttet avgjør om de vil foreta seg noe. Lundestad var selv med å forhandle frem en avtale med FN-veteranene fra Bergen på tidlig 90-tall.

— Men ingen har spurt oss om å gjøre denne prisen internasjonal. Og dette med Korea er i hvert fall helt feil, sier han.

- Må refundere

Tangedal sier at de hele tiden har gått ut ifra at Korea-veteraner var en del av FNs fredsbevarende styrker, og dermed hadde rett på medaljen.

— Det lå inne i de første statuttene vi fikk godkjent av medaljeutvalget. Vi har bare fulgt statuttene. Dersom de vil endre dem, så må vi forholde oss til det.

Han hevder at det var det samme utvalget som godkjente at medaljen ble internasjonal i 1996. Nobelkomiteen så foreningen aldri noen grunn til å spørre.

Oberstløytnant Jan Molberg mener foreningen bør refundere pengene og få medaljene tilbake fra Korea-veteraner.

— De har fått en medalje de ikke har rett til. En slik situasjon har jeg aldri opplevd før, sier han.