— Det er viktig for oss å få oversikt over eigedommane i hamna, og at desse blir forvalta til det beste for innbyggjarane i Stord kommune, seier kontrollutvalsleiar Amram Hadida (Ap).

No blir det sett i gang forvaltningsrevisjon etter at Stord Frp har kravd stopp i salet av Sunnhordlandskaien og gjennomgang av kjøpsavtalar for fleire av kommunen sine strandperler. Det gjeld også i Evjestrand, der ordførar Liv Kari Eskeland (H) sitt selskap Paladio AS har site på ein kjøpsopsjon sidan 2004.

— No forventar me at det blir rydda opp i alle avtalar og at me får oversikt over alle eigedommar, seier Hadida.

Sigbjørn Framnes, leiar av Stord Frp, seier til BT at han er nøgd med at kontrollutvalet no vil ha full gransking.

Måndag la han fram dokumentasjon på fleire tilhøve han meiner er kritikkverdige ved eigedomsforvaltninga i Stord hamnestell.

BT har tidlegare omtalt evigvarande og prisgunstige leigekontraktar på Sunnhordlandskaien og ordføraren sin kjøpsopsjon i Evjo.