Helse Fonna budsjetterte i oktober i fjor med 20 millioner for å ruste opp fjerde etasje ved Stord sykehus. Nå blir regningen på 36 millioner. Kostnadsøkelsen skyldes at man budsjetterte ut i fra at en skulle ruste opp en helt annen etasje, skriver Sunnhordland.

— Dette begynte som et prosjekt i fjerde etasje. Vi var pålagte å bygge etter Arbeidstilsynets krav, men badene kunne ikke gjøres store nok, og vi måtte flytte fra fjerde til tredje etasje, sier vikarierende prosjektleder Leiv Ove Dale.

Økte kostnader

Med flyttingen kom et mer omfattende arbeid. Badene skulle ikke bare utvides, de skulle totalrenoveres. En må i tillegg bytte ut totalt åtte rørstammer med vann og avløp i underetasjen, første etasje, andre etasje, tredje etasje og fjerde etasje. I tillegg må en gjøre tiltak mot funn av asbest.

— Styret var ikke klar over at det var så store kostnadsforskjeller om en flyttet arbeidet ned en etasje, sier styreleder Toralv Mikkelsen i Helse Fonna til Sunnhordland.

Sjekker rutinene

De ekstra 16 millionene skal nå hentes fra andre budsjettposter.

Viseadministrerende direktør Olav Klausen i Helse Fonna forteller til Sunnhordland at de skal ha en tett oppdatering til styret på saken og finne ut hva som er årsaken til budsjettsprekken. Dette for å unngå at slikt skjer igjen.