Bergen kommune har i dag 107 busskur. I første omgang vil kommunen bruke 2 millioner kroner på å oppgradere åtte holdeplasser. Byrådet vil også ha en plan for videre oppjustering og utskifting av de andre skurene, med installering av benker og bosspann.

Byråd for byutvikling, Lisbeth Iversen, vil utfordre skolebarn og lokale kunstnere til å dekorere betongskur på innsiden.

For å holde en universell utforming av skurene samarbeider kommunen nå med både Vegvesenet og Hordaland fylkeskommune.

HÅP: Stygge betongskur kan nå få seg en velfortjent malingsklatt hver sommer. ARKIVFOTO: ARNE NILSEN