Fjoråret ble en gedigen opptur for de fire store oppdrettsselskapene på Oslo Børs. 12 av 100 kroner som strømmet inn til selskapene ble igjen som overskudd før skatt, mot bare én av 100 året før. Det er det beste siden toppåret 2000.

Gode resultater har også bidratt til rakettfart i oppdrettsaksjene på børsen. På tross av problemer både med EU og Russland, har markedsverdien på de fire selskapene steget med fem milliarder siden nyttår, til 18,5 milliarder.

  • Sterkest oppgang har Pan Fish-aksjen, med 56,5 prosent.
  • Deretter følger Fjord Seafood med 46,3 prosent og Cermaq med 33,3 prosent.
  • Oppgangen i Lerøy Seafood Group har vært på 19,9 prosent.

Lerøy-rekord

Lerøy Seafood Group rundet i fjor fire milliarder kroner i omsetning, en økning på 12,8 prosent. Et resultat før skatt på 391 millioner kroner er en tredobling fra året før, og ny rekord.

Konsernleder Ole-Eirik Lerøy forklarer oppgangen med god drift, sterk innsats i salg og markedsføring og høyere laksepriser enn året før. Mens oppdretterne i gjennomsnitt fikk 21,71 kroner kiloen i 2004, lå snittprisen på 25,28 kroner i fjor.

– Vi ser for oss at den positive utviklingen skal fortsette, selv om lakseprisen skulle gå ned. Potensialet for bedringer i produktiviteten er fortsatt stort, sier Lerøy.

Lerøy-konsernet, som Cermaq og Fjord, overrasket også analytikerne med bedre tall enn ventet i fjerde kvartal. Et resultat før skatt på 130,5 millioner kroner var rundt 100 millioner mer enn samme kvartal året før.

Styret i selskapet foreslår et utbytte på 1,80 kroner per aksje, én krone høyere enn i 2004.

– Tenker ikke på kursen

Ole-Eirik Lerøy er usikker på hvordan det russiske forbudet mot import av norsk laks og EUs handelshindringer vil virke inn på bransjen fremover.

– Problemene med EU er en «never ending story» som har holdt på i 18 år nå. Men EU har verken stoppet selskapene eller næringen fra å utvikle seg, sier Ole-Eirik Lerøy, som selv er den som tjener mest på gode tider i selskapet.

Gjennom Profond AS sitter Lerøy på 17,24 prosent av aksjene i selskapet. Siden nyttår har posten steget 98 millioner kroner i verdi.

– Jeg tenker jeg ikke spesielt mye på aksjekursen. Vi har vært i finansmarkedene siden 1997, og på børs siden 2002, og har hele tiden fokusert på å skape lønnsomhet over tid, sier Lerøy.

Bedre enn ventet

Lakseanalytiker Lars Liabø i Kontali Analyse peker på god etterspørsel og gode priser som årsaker til oppturen for de børsnoterte oppdrettsselskapene i fjor.

– Høy laksepris har stor betydning for inntjeningen, men Lerøy er ikke så påvirkbar som de andre som kun driver med oppdrett, påpeker Liabø.

Han er optimistisk både for inneværende år og neste år. Problemene i det russiske markedet skapte usikkerhet, men så langt har året gått bedre enn forventet, ifølge analytikeren.

– Etterspørselen i Europa er fortsatt god, noe som gjør at utestengelsen fra Russland ikke merkes så mye. Vi forventer også at det russiske markedet åpnes igjen snart, sier Lars Liabø.

TOR HØVIK