Bare timer etter påstanden ble kjent, og etter samråd med toppledelsen i Helse Vest, ba ledelsen i Helse Bergen Helsetilsynet om å granske Kristina-saken.

— Jeg er tidligere blitt informert om at Oddmund Hjartåker ringte politiet fordi han følte seg truet. Men det er først etter at saken ble kjent i mediene at vi besluttet å få saken vurdert av en utenforstående instans, sier Finn Strand, styreleder i Helse Bergen.

— Er du redd utviklingen av denne saken vil skade omdømmet til helseforetaket?

— Det har jeg ingen kommentarer til, sier Strand.

— Mener du det er grunnlag for sykehusledelsen til å ta selvkritikk for måten de har kommunisert med Kristina Hjartåkers familie på?

— Det ønsker jeg ikke å kommentere, sier Strand.

Ønsker åpenhet

Administrerende direktør i Helse Bergen, Anne Kverneland Bogsnes, understreker at Helse Bergen ønsker åpenhet om Kristina-saken.

— En sak har alltid mer enn én side, og vi ønsker at Helsetilsynet kan vurdere det som er kommet frem i mediene og se det i lys av alle andre forhold i denne saken, sier hun

Også Bogsnes understreker at hun har vært holdt løpende informert om alt som har skjedd i Kristina-saken.

— Dette har vært en svært vanskelig sak for alle parter, også våre ansatte. Viseadministrerende direktør Stener Kvinnsland har vært mye i fokus i denne saken. Jeg ønsker å understreke at han har min fulle tillit, og at han hele tiden har konferert med meg, sier Bogsnes. Administrerende direktør i Helse Vest, Herlof Nilsen, bekrefter at saken har utviklet seg til å bli en stor belastning på omdømmet til Helse Vest og Helse Bergen.

  • Slik saken har utviklet seg, er ikke dette noen god sak for helseforetaket. Etter alle påstandene som etter hvert er blitt fremsatt av Kristinas Hjartåkers pårørende, har vi funnet det best å få en uavhengig instans til å vurdere saken, sier Nilsen.

Tilsynssak

Fylkeslege Helga Arianson opplyser til Bergens Tidende at Helsetilsynet vil behandle saken som en tilsynssak.

— Slik jeg kjenner den siste utviklingen av saken gjennom media, vil vi vurdere hvorvidt kommunikasjonen mellom de pårørende og Helse Bergen er blitt ivaretatt på en riktig og tilfredsstillende måte, sier Arianson

— Mener du at ledelsen i Helse Bergen kan ha opptrådt klanderverdig?

— Det har jeg ikke grunnlag for å si noe om før jeg har vurdert saken.

Arianson kan heller ikke før hun får oversendt dokumentene i saken svare på hvor lang tid granskningen vil ta.

Prioritert

Men hun understreker at saken vil bli prioritert. Hun opplyser at vanligvis har Helsetilsynet fem måneders behandlingstid på saker av denne typen. Men hun regner med at Helsetilsynet vil ha kommet til en konklusjon i god før fristen utløper.

Assisterende direktør Stener Kvinnsland har tidligere ikke villet kommentere konkrete forhold i Kristina-saken på grunn av taushetsplikten. I går løste Oddmund Hjartåker Kvinnsland og de behandlende legene fra taushetsplikten.

Men fordi saken nå er oversendt Helsetilsynet, ønsker Kvinnsland fremdeles ikke å kommentere saken.