Dette antyder distriktskonsulent Kåre Kvalvåg i Flerfaglig Felles Organisasjon. I går hadde han møte med de oppsagte ved Akvariet.

— Vi har akseptert at bedriften har en vanskelig økonomisk situasjon som krever at man innfører sparetiltak. Men vi synes ikke Akvariet har dokumentert at det er behov for så mange oppsigelser, sier Kvalvåg.

— Etter Arbeidsmiljøloven må arbeidsgiver oppfylle visse krav i forbindelse med oppsigelser. En jurist fra forbundet vil i neste uke ha møte med hver enkelt av de oppsagte av våre medlemmer. Vi vil kreve forhandlingsmøter med ledelsen for Akvariet. Om dette ender med søksmål mot Akvariet, er for tidlig å ha en mening om. Men jeg utelukker ikke at vi ender i Arbeidsretten, sier Kvalvåg.

- Noen burde fått bli

— I forbindelse med at bedriften permitterte fem ansatte i høst for å spare penger, hadde vi en brevveksling med direktøren. Han skrev da at han ikke kunne se bort fra at det ville komme oppsigelser, men han formulerte seg slik: «Men ikke av det omfang som permitteringene». Nå er seks og en halv stilling fjernet, og åtte medarbeidere har mistet jobben. De fem permitterte er blant de oppsagte. Noen av dem som har jobbet lengst ved Akvariet, burde etter vår mening fått bli, sier Kvalvåg.

Ansienniteten ikke fulgt

Tillitsvalgt for de seks oppsagte 2fo-medlemmene, Hilde Breivik, er selv oppsagt. Hun sier at bedriften har lagt stor vekt på formalkompetanse når den har avgjort hvem som skal få beholde jobben og hvem som er sagt opp.

— Men ansienniteten bør også telle mye i en slik avveining. Vi synes ikke bedriften har lagt nok vekt på ansienniteten i denne saken, sier Breivik. Kvalvåg sier at forbundet støtter Breivik i dette synet.

— Er det utvist nepotisme fra bedriftens side i og med at bror av direktøren og en kvinne som står ham nær beholder jobbene sine?

— Det ønsker vi ikke å kommentere, sier Kvalvåg.

Feil fokus

— Hva har gått galt?

Spørsmålet bør stilles til ledelsen. Vi ansatte mener at ledelsen de siste tre årene har fokusert altfor mye på sparetiltak, og ikke i samme grad på inntektsgivende aktiviteter. Ledelsen burde ha tatt høyde for at det er svingninger i turistnæringen, slik at inntektssvikten ikke fikk så dramatiske utslag, sa Breivik.

— Det har vært et godt arbeidsmiljø og gode kollegiale forhold ved Akvariet. Det er synd at bedriften skal miste så kompetente, positive og fantastiske mennesker, mener Breivik.

AKVARIEDAMEN: Kathe Johannesen er en kjent og kjær person i billettekspedisjonen på Akvariet. Etter 24 års tjeneste og et år før hun skulle gå av ved aldersgrensen, er hun blant dem som er oppsagt.
FOTO: GIDSKE STARK