Slikt skjer svært sjelden ved norske høyskoler. Men førsteamanuensis Helge Maakestad, med doktorgrad i matematikk, mottok oppsigelse i fjor sommer. I en dom i Bergen tingrett fra 19. mars i år fikk Høgskolen medhold i å kunne iverksette oppsigelsen.

Maakestad mener oppsigelsen er ugyldig, og reiser sivil sak mot skolen for å få jobben tilbake. Han hevder at Høg— skolens femten skriftlige studentklager er for tynt til å gi han sparken, når hans studenter ved skolen har hatt en strykprosent på bare 3,3 prosent.

- Det er minimalt. Vanligvis er en strykprosent på 20 prosent akseptabelt, sier Maakestad.

- Ikke representative

I arbeidsrettssaken, som er berammet 19. august, vil Maakestad hevde at studentene som har klaget ikke er representative.

- I de to årene jeg har undervist ved skolen, har jeg uteksaminert 280 studenter. Jeg ønsker derfor å føre en del av de som ikke har klaget som mine vitner, men er blitt nektet av Høgskolen å gjøre det. Dermed vil ikke min sak kunne bli belyst på en mest mulig rettferdig måte i tingretten, sier Maakestad. Han kom til Høgskolen i Bergen fra NTNU i Trondheim, hvor han underviste sivilingeniørstudenter.

- Svake i matte

Han mener det i realiteten er administrasjonen ved skolen som vil ha han bort, og at ledelsen bare skyver de misfornøyde studentene foran seg. Maakestad mener at saken handler om en lærerskoleutdanning hvor lærerne er faglig svake i matematikk, og at skolen stiller altfor lite krav til studentene i dette faget.

Advokat Trond Hatland hos advokatfirmaet Thommessen, som representerer Høgskolen, understreker at det ikke er sivilingeniører den oppsagte amanuensen skal undervise i høyere matematikk.

- Han skal sette lærere i stand til å undervise fjorten - femtenåringer i matematikkfaget. Legger du matematikkundervisningen på et for høyt nivå, gjør du ikke jobben din, sier Hatland.

Maakestad avviser at han ikke foreleser i undervisningslære eller didaktikk, som det heter på fagspråket.

- I hvert kurs skal studentene skrive en didaktisk oppgave, og jeg har i alle kurs veiledet flere studenter i dette arbeidet. Ingen av disse har strøket på den didaktisk oppgaven, sier Maakestad.

Noen er fornøyde

Høgskolens advokat innrømmer at skolen ikke har gjort noen opptelling for å finne ut hvor mange som er misfornøyde med Maakestads undervisning.

- Høgskolen har snakket med en del studenter og deres tillitsvalgte, og det har gitt dem et sammensatt bilde. Noen er rimelig fornøyde med undervisningen, noen er verken positiv eller negativ, mens noen er svært negative. Antall klager på Maakestad var likevel uvanlig stort innenfor et kort tidsrom, sier Hatland.

Kolleger i klasserommet

Han viser til at klagene på Maakestad startet nokså tidlig etter han begynte ved skolen i 2010. Elevene som klaget hevdet at de ikke hang med, at spørsmålene deres ble møtt med en arroganse som gjorde dem utrygge, og at han store deler av timen sto med ryggen mot dem. Flere kolleger ble satt til å følge deler av undervisningens hans. Men det oppsto problemer i kommunikasjonen med disse, så det hele ble avviklet.

En samlet vurdering

Høgskolen vant 19 mars i år frem med sin fremstilling, og med kravet om at Maakestad skulle fratre. Tingretten viser til at Maakestad til tross for klagene ikke fant grunn til å endre undervisningen sin. Videre nektet han å etterkomme pålegg fra skolen om å bytte kontor, og at han uteble fra møter han ble innkalt til, blir det påpekt. Det var derfor en samlet vurdering som ga grunnlag for oppsigelsen, mente retten.

Når Maakestad nå går til sak for å få jobbe tilbake, er det fordi han ikke kjenner seg igjen i denne beskrivelsen. - De femten innleverte studentklagene bærer preg av å være skrevet i affekt, og inneholder ukonstruktiv kritikk som en lærer ved en høyskole vanskelig kan forholde seg til, sier han.

Strid om studentlister

Advokat Hatland sier det er flere forhold som gjør at Høgskolen ikke kan levere ut lister over alle Maakestads studenter med navn, foto og fødselsdato.

- For det første er ikke Maakestad lenger lærer ved skolen. Derfor har han ikke tjenestemessig tilgang til slike opplysninger. Studentene har krav på vern fra høyskolen, og det er klare restriksjoner på hva som kan deles ut, sier Hatland

Maakestad betrakter imidlertid studentlistene som bevismateriale i en pågående rettssak.

- Å unnlate å levere ut denne informasjonen, er bevisforspillelse og brudd på norsk lov, sier han. En fersk kjennelse fra Bergen tingrett gir ham imidlertid ikke medhold i det.