En vei som går mellom skråningen der raset gikk og husrekken som ble rammet skal ryddes i løpet av dagen, kom det frem på en pressekonferanse med representanter for Bergen kommune og Fana-lensmann Norvald Visnes i ettermiddag.

30-40 får flytte hjem igjen

Beboerne i elleve boenheter i Osveien får nå flytte hjem igjen etter raset natt til onsdag. Kommunen oppretter en gruppe som skal hjelpe de som er rammet av raset.

Lensmann Visnes kunne fortelle at et sted mellom 30 og 40 beboere vil få flytte tilbake til hjemmene sine i Osveien 151-173. Når det gjelder Hatlestad Terrasse, vil det trolig ta tid før noen kan flytte tilbake. Politiet vil vurdere om enkelte beboere skal få slippe til for å hente verdisaker i boligene. Fem-seks av disse husene er så ødelagt at de ikke kan bli beboelige på en god stund.

Kommunal prosjektgruppe

Byrådsleder Monica Mæland opplyste at kommunen har satt ned en prosjektgruppe som skal følge opp de som trenger hjelp etter raset. Gruppen skal bistå med praktisk hjelp og rådgiving i forhold til forsikringsspørsmål o.l.

Kommunen har også besluttet å gjennomføre arbeidet med en risiko— og sårbarhetsanalyse for hele kommunen. Dette har vært planlagt i lengre tid, men vil nå bli gjort umiddelbart.

— Hendelsene natt til onsdag viser at vi har en god beredskap når det gjelder store ulykker. Vi hadde nok ressurser og nok personell, sa Mæland.

Kommunen vil også gå igjennom rutinene for å pålegge grunneiere å gjennomføre rassikring.

STORE SKADER: Det vil ta lang tid før beboerne i Hatlestad Terrasse får flytte hjem igjen. Slik så det ut på rasstedet i dag. FOTO: SCANPIX
HOLDT PRESSEKONFERANSE: Fra venstre informasjonsdirektør Robert Rastad i Bergen kommune, kommunaldirektør Anne Marit Presterud, byrådsleder Monica Mæland og lensmann Norvald Visnes.
KJERSTI MJØR (MMS)
KNUST AV RASET: Denne bilen stod parkert på veien mellom Hatlestad Terrasse og fjellveggen. Så kom raset.
SCANPIX