— Hårreisende! De sparer der det blir minst støy. Disse pasientene går ikke i demonstrasjonstog, sier fraksjonslederen for SV i bystyret i Bergen.

Hedemann sikter til gårsdagens BT-artikkel om Fanastøl behandlingshjem, som må stenge dørene neste måned på grunn av pengekrisen i helseregionen.

Fanastøl er det eneste psykiatriske langtidstilbudet for ungdom med store atferdsvansker i Hordaland, og har plass til seks døgnpasienter.

Barne-og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) sparer rundt fem millioner kroner på å legge ned den nær førti år gamle institusjonen ved Fana kirke.

— Dette er en tilfeldig og farlig måte å spare på, og kan bli dyrt. Seks unge menneskers liv kan bli enda mer ødelagt. Hva koster det? Det er mitt motspørsmål til Helse Vest, sier Hedemann.

— Vi vet fra før at kapasiteten ved BUPÅ er for lav, og at unge står i kø for å få hjelp. Innsparingen på fem millioner kroner kan se liten ut på papiret, men er svært viktig for dem den gjelder, og innebærer at seks færre får tilbud om hjelp når de trenger det.

Det endelige vedtaket om nedleggelse blir fattet på et styremøte neste uke.