Fredag ettermiddag kokte det over for Glette. I en pressemelding betegnet han høyrestatsråden som prinsippløs og en potensiell fare for rettssikkerheten i Norge.

— Dette er ikke et soloutspill. I Bergen Venstre har det lenge vært misnøye med Solberg. Hun varsler utvisninger i hytt og vær, uten å ta hensyn til innvandrernes rettssikkerhet.

— Har dere tillit til Erna Solberg som kommunalminister?

— Det er for tidlig å si. Jeg vil ikke erklære mistillit her og nå, men hun beveger seg på farlig grunn. Erna Solberg har skuffet oss stort.

Hun har ved flere anledninger vist at hun er villig til å benytte virkemidler som ikke er forenlig med Venstres verdisyn, sier Glette til Bergens Tidende.

Prinsippløs populist

Dråpen som fikk begeret til å flyte over var Erna Solbergs uttalelser om mullah Krekar. Den kurdiske geriljalederen er mistenkt for å samarbeide med terrorister fra Osama bin Ladens nettverk. Han befinner seg for tiden i Irak, men fikk oppholdstillatelse i Norge i 1991.

Regjeringen skal nå avgjøre Krekars skjebne, og Solberg uttalte i den forbindelse at Norge kan utvise personer som mistenkes for terrorvirksomhet, selv om de ikke har fått saken behandlet av en domstol.

— Slike utsagn er rett og slett graverende. Solberg overser de mest grunnleggende prinsipper i rettsstaten. Dersom mullah Krekar har begått straffbare handlinger, krever vi at han skal få prøve saken sin for retten, sier Glette. Det er ikke første gang nestlederen i Bergen Venstre reagerer på kommunalministerens utspill.

Tidligere i sommer sendte Solberg ut et høringsnotat der hun gjorde det klart at regjeringen ønsket å utvise antatt kriminelle utlendinger uten dom.

Forlaget møtte motstand både hos Den Norske Advokatforening og flere menneskerettighetsorganisasjoner. Solberg trakk senere forslaget.

— Den gang trodde vi det bare var et arbeidsuhell. Nå viser hun igjen en kritikkverdig lemfeldighet med grunnleggende rettsprinsipper. Kommunalministeren fremstår som en prinsippløs populist, sier Glette.

Drøftet med partiledelsen

Glette mener at enkelte regjeringsmedlemmer har vært i «terror-rus» siden 11. september. Det går over stokk og stein når kommunalministeren skal vise handlekraft overfor innvandrere som er mistenkte for terrorisme og kriminalitet.

— Skal vi bekjempe terror er det helt nødvendig at vi holder på våre demokratiske prinsipper. Ellers er vi ikke bedre enn de regimene vi tar avstand fra, og da har vi tapt.

Ifølge Glette har Solbergs harde utfall mot antatt kriminelle innvandrere vært et vanskelig spørsmål innad i regjeringen.

— Jeg har vært i kontakt med justisminister Odd Einar Dørum, og regner med at dette ikke er enkle spørsmål for Venstres medlemmer.

Glette sier han senest denne uken tok opp Erna Solbergs mange utspill med partiledelsen. Etter det BT har grunn til å tro er det en gryende uro for regjeringens innvandringspolitikk i Venstre.

— Det vrir seg i venstre-sjeler når man vil kaste ut folk før de har fått en rettslig behandling, sier varamedlem Eivind Brenna i Venstres sentralstyre. Men han deler ikke Glettes oppfatning av unison opprørsstemning mot Solberg.

— Det kommer overraskende på meg. Jeg har ikke oppfattet at det er en kraftig kritikk av Solberg i Venstre.

Også parlamentarisk leder Trine Skei Grande stusser over Glettes skrape ordbruk;

— Jeg synes han skyter betraktelig over mål i uttalelsene sine. De er tatt litt ut av sammenhengen, for å si det mildt.

Krever kursendring

Medlemmer av Bergen Venstre har ifølge Glette hatt store problemer med å svelge regjeringens innstramninger i innvandringspolitikken. Etter at Erna Solberg overtok roret i Kommunaldepartementet har tonen overfor asylsøkere blitt krassere enn under regjeringen Stoltenberg.

— Vi er skeptiske og litt flaue. Det er uheldig at Venstre sitter i en regjering som legger seg på en så streng linje overfor innvandrere. Jeg vet at det har vært mange harde slag internt i regjeringen, og håper det blir en bedring snart.

— Hva må Solberg nå gjøre?

— Først og fremst må hun en gang for alle gjøre det klart at innvandrere har samme krav på rettssikkerhet som nordmenn. Hun kan ikke lenger ta snarveier. Kursen må legges om, sier Henrik Glette.

Justisminister Odd Einar Dørum ønsket i går ikke å kommentere utspillet fra Bergen Venstre. Gjennom sin politiske rådgiver, Marit Meyer, sier han bare at Krekar-saken ikke må forveksles med Solbergs høringsnotat.

GÅR UT MOT STATSRÅD: Politisk nestleder i Bergen Venstre, Henrik Glette, er svært misfornøyd med regjeringens innvandringspolitikk. Han mener kommunalminister Erna Solberg hopper bukk over viktige rettsprinsipper.
FOTO: ODDLEIV APNESETH