— Det som er kommet frem om den hemmeligholdte betenkningen gir enda sterkere grunn til å se med største skepsis på avtalen ordfører Terje Søviknes inngikk med familien til sin partifelle, hevder Jørg Utne Sørensen, styreleder for Stiftinga Lyngheim.

Ga bort atkomst til sjøen

Stiftinga har store visjoner for hva som skal skje med den over 20 mål store prakteiendommen ved Bjørnefjorden. Planene står og faller på om eiendommen får skikkelig atkomst til sjø. Den atkomsten har kommunen forært bort til Reiertsen-familien, hevder Utne Sørensen.

Utne Sørensen kom inn i Stiftinga i vår, da andre ildsjeler trakk seg, forbitret over Reiertsen-avtalen.

Formannskapet har enstemmig godkjent en avtale som gir Reiertsen 2,8 mål av Lyngheim-eiendommen. Mest omstridt er at en liten sandstrand, en betongkai og bruksretten til en molo gis til Reiertsen. Til gjengjeld får kommunen 16 meter gangvei over Reiertsens eiendom.

Forhandlingene utsatt

Advokat Magne Revheim har på oppdrag fra kommunen utredet veirettene til Lyngheim. Revheim konkluderer med at denne veiretten har kommunen allerede. Revheims utredning ble ikke lagt frem for formannskapet, heller ikke for KrFs gruppeleder Kåre Lutro, som deltok i forhandlingene med Reiertsens.

Lyngheim-stiftelsen har nå utsatt forhandlingene med kommunen til 17. oktober, dagen etter at formannskapet eventuelt har vedtatt å gjenoppta avtalen med Reiertsen. Skjer ikke det, vil Stiftinga være i full oppløsning.

Stiftinga er ennå ikke formelt dannet og består av et knippe entusiaster. Det var folk tilknyttet Stiftinga som gjorde opposisjonen i Os oppmerksom på Revheims betenkning.

Skeptisk til finansieringen

Ordfører Terje Søviknes sier til Bergens Tidende at han er positiv til innholdet i Stiftingas planer for Lyngheim, men skeptisk til finansieringen. Alt som finnes foreløpig er en luftig plan om å hente inn 10 millioner kroner, halvparten fra det offentlige og halvparten som tilskudd fra næringslivet.

— Hvis kommunen likevel blir sittende med regningen, er det kanskje bedre at kommunen selv har hånd om å utvikle området, sier Søviknes til BT.

Utne Sørensen er enig i at finansieringen er luftig.

— Bedre blir det ikke når mulige samarbeidspartnere vender tommelen ned siden eiendommen risikerer å stå uten skikkelig sjøatkomst, sier han.