Lærere og foreldre står sammen mot planen om å slå sammen naboskolene Holen og Håstein. De ser ingen fordeler med en storskole.

De to laksevågskolene ligger et steinkast fra hverandre og har inntil nå eksistert som selvstendige enheter. Men ifølge kommunens planer skal de bli til en storskole fra nyttår.

Forslaget har møtt massiv motstand på begge skolene. Både foreldre og lærere er sterkt imot planene, og har gitt uttrykk for det i høringsrunden.

Seks instanser, inkludert lærernes organisasjoner og andre ansatte på de to skolene har uttalt seg om forslaget. Alle har sagt nei. Men torsdag 25. september kommer Komité for oppvekst trolig til å banke gjennom forslaget.

Føler seg overkjørt

— Vi føler oss overkjørt, sier Mette Sæle Nilsen i foreldreutvalget ved Holen skole.

— Ingen skjønner hva politikerne vil med dette og hvilke fordeler man mener å oppnå. Vi har stilt spørsmål, men synes ikke vi har fått gode svar på hva man håper å oppnå ved nyordningen. De to skolene fungerer utmerket som naboskoler. Nå er vi svært usikre på hvordan fremtiden kommer til å fortone seg, og om vi klarer å beholde det gode skolemiljøet, sier hun.

Foreløpig går planen ut på at skolene skal ha felles administrasjon og at det skal være en viss flyt av lærerkrefter mellom de to skolene. Men elevene vil ikke merke stor forskjell.

Den nye storskolen på Laksevåg vil bli en kombinert skole med både barne- og ungdomsskoleelever. Holen er i dag en ren barneskole, mens Håstein er en ungdomsskole. Til sammen vil om lag 550 elever fra første til tiende årstrinn sokne til skolen.

- Ingen dramatikk

— Gevinsten ligger ikke først og fremst på det økonomiske plan, men i muligheten til en bedre utnyttelse av det samlete antall klasserom og spesialrom, sier byråd for skole. Vi ser også for oss større fleksibilitet knyttet til bruk av lærerkrefter. Dette er ingen dramatisk sammenslåing. Ingen skoler legges ned, ingen lærere blir sagt opp, sier byråd for skole, Tomas Moltu.

De to skolene ligger svært nær hverandre, så lokalene skal lett kunne brukes uavhengig av hvilken skole man hører til. Lærerne må forberede seg på forandringer i arbeidssituasjonen. Alt undervisningspersonale vil få undervisningsplikt på alle grunnskoletrinn, så lenge den formelle kompetansen er på plass.

Urolige for fremtiden

— Vi mener ikke å svartmale, men ingen av oss kan finne et eneste godt argument for å gjennomføre denne sammenslåingen, sier Sæle Nilsen.

— Og vi er urolige for fremtiden. Vi vet ikke helt hva den kan bringe og hvilke forandringer som kan komme til å skje når først sammenslåingen er et faktum, sier hun.

Motstanden mot sammenslåingen begrenser seg ikke bare til ansatte og foreldre, men er også sterk i lokalmiljøet på Laksevåg. Det har vært underskriftsaksjoner i protest mot planene.

Mange frykter at Holen, kanskje Bergens mest kjente skole på grunn av sin krigshistorie, skal miste sitt særpreg og sin identitet.

Skeptisk til innsparing

Lærerne ved Håstein skole stiller spørsmål ved om det i det hele tatt er noe å hente økonomisk ved å slå sammen de to skolene. Den fremtidige sparegevinsten er beregnet til om lag 200.000 kroner totalt.

— Da har man ikke tatt høyde for at tildelte ressurser ved en kombinert skole er høyere enn det elevene ved Holen og Håstein tildeles pr. i dag. Den økonomiske innsparingen er i beste fall minimal, hvis den i det hele tatt eksisterer, mener Øyvind Andreassen, talsmann for lærerkollegiet ved Håstein skole.

Hva mener du om sammenslåingsplanene? Legg inn dine kommentarer under!