— Noe av det verste i denne saken er mangel på informasjon fra kommunens side. Vi har rett til å delta aktivt i denne prosessen, mener Thor Morten Frey Sivertsen, medlem i velforeningen i Kuhnlevegen.

— Det har vært vanskelig å få ut informasjon for oss, før saken ble tatt opp i media, sier Frey Sivertsen.

— Kommunen har vist til at de vil ha arbeidsro. Hemmeligholdet gjør oss i alle fall bekymret og ikke akkurat mildere stilt, sier Helge Steinum, som bor nær Mobergshaugen.

Velforeningene som vil få utluftingen nær seg, fremhever at lukten vil kunne spre seg på et areal fra en til to kilometer, under flere ulike værtyper.

— Det betyr at Os sentrum også vil kunne merke dette, sier de.

Politikerne er til for folket, men vi tas ikke hensyn til i det hele tatt HELGE STEINUM

Vet politikerne hva de gjør?

De setter spørsmålstegn ved om politikerne i kommunen vet hva de har vært med på å bestemme.

 • Hvilke analyser er gjort med tanke på beboernes sikkerhet i de aktuelle områdene her, når det gjelder helseskader og risiko knyttet til gass? spør de i et åpent brev til kommunens ledelse.
 • Beboerne i andre kommuner med lignende anlegg er sterkt plaget av lukt, det har vi funnet flere eksempler på, sier Frey Sivertsen og holder frem flere medieoppslag. Adressa. no: «Lukter verre enn grisefjøset». VG Nett: «Krever dritterstatning fra kommunen».
 • Vi har også funnet en rapport fra Yara om hydrogensulfid og helsefarene ved eksponering for det, sier Frey Sivertsen. Økonomi foran konflikt

Et annet poeng beboerne trekker frem, er at kommunen ba Norconsult legge 70 prosent vekt på økonomi, 20 prosent på egnethet og 10 prosent på konflikt i sin utredning av anlegget.

 • Det er noe av det vi reagerer mest på, sier Frey Sivertsen.
 • Politikerne er til for folket, men vi tas ikke hensyn til i det hele tatt, sier Helge Steinum. - Ingen helsefare

Velforeningene vil ikke ha utlufting midt i boligfeltet og i sine bakhager. Enten det blir på Kuhnlehaugen eller Mobergshaugen. Selve anlegget er tenkt bygget inne i fjellet. Utluftingen er tenkt i en minst ti meter høy pipe. Beboerne frykter også konsekvensene av utsprengning av fjellmasser, hva det vil si for husene som er bygget på grunnen i nærområdet.

Ordfører Terje Søviknes skal lede møtet i kveld. Beboerne skal blant annet få orientering om luktspredning, heter det i møteplanen. På møtet vil også ingeniør Johannes Håkonsund være. Han er leder for OHARA, som kloakkprosjektet kalles.

— Hvilke analyser er gjort i forhold til beboernes sikkerhet og helse?

 • Vi har ikke gjort noen spesielle undersøkelser i forhold til dette. Det skal heller ikke være noen fare for helsen til naboer.

— Hva med lukten?

 • Lukt er et relativt begrep. Men dette er ting vi skal snakke mer om på møtet.

— Hvordan har informasjonen vært?

 • Sånn i ettertid ser vi at vi skulle valgt en annen strategi, sier Håkonsund.
 • Hva med beboernes reaksjon?
 • Den er forståelig. De overdriver kanskje litt. Det kan ha sammenheng med at vi ikke har informert godt nok når det gjelder fare for lukt og helserisiko.

Gir oss ikke

Beboerne varsler at de vil si tydelig ifra. I går var representanter for velforeningene samlet hjemme hos Frey Sivertsen.

— Det blir temperatur, varsler han.

 • I denne saken kommer vi ikke til å gi oss, dette er ikke noe som bare går over. Det er ikke for sent å snu for politikerne, sier han.
 • Vi er ikke imot nytt kloakkrenseanlegg, men det må legges et sted der det berører færrest mulig, poengterer Marianne Galtung Døsvig.

Helge Steinum slår fast:

— Ingen vil ha en slik lukt i nabolaget eller ha usikkerhet rundt helsefare.