I 2004 lyktes de i å få bedriften til å droppe utfyllingen, som ville fjernet Gudmundsholmen fra kartet. Nå varsler de ny kamp, etter at Frank Mohn Flatøy har hentet planene frem fra skuffen og sendt ut nabovarsel.

- Utfyllingen vil ødelegge inngangsporten til Meland. Gudmundsholmen betyr mye for kommunen og lokalsamfunnet. Folk vil ikke ha denne utfyllingen, sier Tom S. Tomren, fylkes-leder i Miljøpartiet De Grønne i Hordaland.

- Må si nei til Mohn

Han mener lokalpolitikerne må våge å stå opp mot styreleder Trond Mohn.

- Nå må politikerne vise hva de er laget av. Det krever mot å si nei til en mann som har gjort så mye for samfunnet. Mohn har tidligere sagt at dette er en ikke-sak. Jeg appellerer sterkt til at han må stå ved sitt ord, sier Tomren.

Ifølge Multiconsult, som har sendt ut nabovarselet på vegne av bedriften, dekker den planlagte utfyllingen et område på om lag 17 mål.

Flatoy.png

De siste dagene har både Naturvernforbundet, bygdelaget og naboer mobilisert.

- Hvis sundet fylles igjen og holmen forsvinner, får vi aldri dette området tilbake, sier nestleder Ketil Vindenes i Naturvernforbundet Nordhordland.

«Dersom Frank Mohn likevel velger å gå videre med tiltaket på Flatøy, vil Naturvernforbundet arbeide mot dette med alle våre demokratiske rettigheter», skriver forbundet i et brev til Frank Mohn Flatøy.

- Lite informasjon

Tirsdag holdt Flatøy bygdelag ekstraordinært styremøte.

- Vi reagerer på omfanget av utfyllingen, og måten planene er lagt frem på. Det står ingenting i nabovarselet om hva fyllingen skal brukes til, eller om det er planlagt nye bygninger. Det står heller ikke noe om konsekvensene for miljøet, sier Birthe Ann Larsen i bygdelaget.

- Vi er ikke motstandere av industri, og vi er glade for at Frank Mohn Flatøy har for-bedret fasaden på anlegget de siste årene. Men vi er overrasket over at planene dukker opp igjen etter at de ble skrinlagt forrige gang, sier Larsen.

Fra huset sitt ser Britt-Iren Birkeland rett over på Gudmundsholmen. I 2004 var hun med på å organisere en underskriftskampanje mot utbygging. Den gangen endte konflikten med at bedriften bygget ut indu-striområdet på Hjertås i stedet.

- Vi aner ikke hva som kommer. Det er synd hvis dette vakre området blir ødelagt, sier hun.

Svein M. Nordvik i Industri-laget mener derimot at planene er en strålende nyhet.

FU3D1587.jpg

- Frank Mohn Flatøy er en veldig viktig aktør som har hatt en fin utvikling. De trenger mer plass, og da er det viktig å tilrette— legge for det. De er dessuten en bedrift som er opptatt av miljøet, og å tilrettelegge for omgivelsene, sier Nordvik som slett ikke er bekymret for miljøet:

- For meg er det uklart hva som er det store problemet. Det dreier seg om en liten holme. Det kan være noen egg der, men som naturinngrep ser jeg ikke på dette som noen stor styggedom.

- Hvorfor tror du da skepsisen blant naboene er så stor?

- Det er vel den tradisjonelle holdningen i Norge, at man ønsker å ha det som man har det. Vi velger å fokusere på arbeidsplassene.

- Større aktivitet

Hvis vi skal konkurrere internasjonalt, er det avgjørende at vi har gode anlegg, sier direktør Oddbjørn Jacobsen ved Frank Mohn Flatøy.

Han sier planene om utvidelse skyldes god ordretilgang og større aktivitet ved fabrikken.

— Vi trenger større areal, og er avhengig av sjøtilgang. Transporten kan ikke gå landeveien. Vi har sendt ut nabovarsel, og jobber med en søknad nå, sier Jacobsen.

Han sier bedriften ikke har andre utbyggingsplaner enn å planere ut masser. Tiltaket skal ikke strekke seg utover området som allerede er regulert for næringsvirksomhet.

— Hvordan ser du på protestene fra naboer og naturvernere?

— Foreløpig er de så lite konkrete at det er vanskelig å forholde seg til dem. Men vi har tenkt å ha et informasjonsmøte med naboene om ikke lenge.

— Hvor viktig er utbyggingen for driften ved Frank Mohn Flatøy?

— Hvis vi skal konkurrere internasjonalt, er det avgjørende å ha gode anlegg, gjentar Jacobsen.

Ordfører Nils Marton Aadland i Meland kommune mener det er bra at bedriften vil utvide.

— Frank Mohn Flatøy har en godkjent reguleringsplan som innbefatter tiltak i strandsonen. Jeg har fått informasjon om at de har varslet naboene om planene. Men kommunen har ennå ikke fått noen konkret søknad. Etter min mening er det et veldig positivt signal at de vil utvide driften, sier Aadland.

Styreleder Trond Mohn har ikke besvart BTs henvendelser.