— Vi er veldig fornøyd med avgjørelsen og min klient ble selvsagt veldig lettet, sier mannens forsvarer, advokat Beate Hamre, til Bergens Tidende.

Lagmannsretten mener det vil være urimelig å pågripe mannen på nytt, ettersom Bergen tingrett løslot ham uten såkalt oppsettende virkning. Det vil si at han ble sittende i varetekt til lagmannsretten hadde sagt sitt.

Lagmannsretten går langt i å antyde at hadde mannen vært i påtalemyndighetens forvaring, så ville de har omgjort tingrettens løslatelse. At mannen blir sittende månedsvis i varetekt i påvente av at saken mot ham skal komme for retten nevnes, men vies liten oppmerksomhet i avgjørelsen.

FAKSIMILE: BT i går.