ARNE COLLIANDER arne.colliander@bergens-tidende.no

Familiefaren ble i Bergen byrett i april i fjor dømt til ett år og ni måneders fengsel for utuktig omgang, dels med samleier, med en fjern slektning av mannens egen kone. Den fornærmede jenten var tidvis på overnattingsbesøk hos tiltaltes barn. Det var da overgrepene fant sted. 33-åringen anket dommen ut fra bevisbedømmelsen. Saken var nylig oppe for Gulating lagmannsrett, som ikke fant grunn til å endre byrettens dom. Var 11 år gammel Det første overgrepet fant sted i 1995, da den fornærmede jenten bare var 11 år. Frem til hun fylte 14, skal 33-åringen ha hatt seksuell omgang med jenten ytterligere fem-seks ganger. Først i 1997 ble mannen mistenkt for å ha forgrepet seg mot jenten. Hun fortalte en vikarlærer om det, og skolen kontaktet i neste omgang jentens foreldre.I første omgang ble saken ikke politianmeldt. Noen måneder senere fortalte den fornærmede jenten hva som hadde skjedd til en venninne av tiltaltes kone. Hun koblet inn Barnevernsvakten, og saken ble anmeldt.— Jeg skal lære deg å bli voksen, skal tiltale ha sagt til jenten, før han forgrep seg. Nekter skyld 33-åringen har hele tiden nektet straffskyld, og har forsøkt å skape et mest mulig negativt inntrykk av den fornærmede jenten, som nå er 16 år. Han har ikke avvist at overgrepene kan ha skjedd, men har kastet mistanken mot andre i familien.Det virket straffskjerpende at tiltalte har herpes. Den fornærmede jenten er ikke blitt smittet. I tillegg til fengselsstraffen, må 33-åringen betale 50.000 kroner i oppreisning til jenten.