Nummeret er 5556 5280 og vil være bemannet så lenge kommunen ser behov for det.

Beredskapstelefonen skal avlaste Vaktsentralen, tlf. 5529 1110 /5529 1918, i forhold til meldinger om vann i kjellere og ufremkommelige veier.

Når det gjelder skader på boliger, ber kommunen berørte kontakte sitt eget forsikringsselskap.

Telefonen vil i tillegg være et mottak og en formidler av henvendelser til pårørendesenteret for berørte av raset på Hatlestad terrasse. Pårørendesenteret er på Bergen Airport Hotell og har telefon 5592 0000.