— Dekning av utgifter er ofte uproblematisk, da vi kan basere oss på kvitteringer og annen dokumentasjon. Men oppreisning for tort og svie er ikke så lett å måle. Her må vi se på tilsvarende dommer avsagt i Høyesterett, sier sorenskriver Martin Tenold ved Bergen tingrett.

Erstatningsbeløpet ved grov vold ligger normalt på mellom 10.000 og 50.000 kroner. Jo større skadevirkningene på offeret er - både fysisk og psykisk, jo høyere blir erstatningsbeløpet.

Beløpene er ikke rare greiene, vil mange si, når man tenker på hva ofre kan slite med i lang tid etterpå.

— Vi vil ikke ha amerikanske tilstander i Norge med erstatninger på millionbeløp. Men en form for oppreisning skal komme til uttrykk i dommen, sier Tenold.

— Hva med eventuelle senskader, er de med i vurderingen av erstatningsbeløpet?

— Erstatningen bestemmes på bakgrunn av opplysninger som foreligger ved domstidspunktet. Vi foretar også en sannsynlighetsvurdering av senskader. Vi vet mye om senskader i dag, men ingen kan spå om fremtiden.

— Kan offeret ved å gå til sivilt søksmål mot gjerningsmannen få høyere erstatning?

— Ja, men normalt ser man det som en fordel at erstatningskrav fremmes og avgjøres samtidig med straffesaken. Da slipper offeret å gå til egen sak med en ny runde i rettssalen, sier Tenold.