TORSTEIN STANGENES

Frps gruppeleder Liv Røssland sitter og blar i kuttforslagene fra byrådet som hun nettopp har fått.

— Dette er bentøft. Det er mye her som gjør oss ondt, sier hun.

Hun synes særlig forslagene om å avvikle den såkalte 80-prosentregelen, som sier at varig trygdete skal ha igjen minimum 80 prosent av minstepensjon etter at boutgiftene er betalt, smerter. Det samme gjør forslaget om å redusere sosialhjelpssatsene til Oslo-nivå.

Innstilt på kutt

— Kommunen har brukt penger den ikke har. Nå betaler vi for gammel moro. Og vi ser at det går ut over reglene som skal ivareta de svakeste, sier hun.

Røssland skal møte med byrådspartiene mandag. - Hvis ikke de gir oss noe i forhandlinger, har vi et problem, sier hun.

Hun deler byrådets syn på at byen må gå i balanse i 2004, men har andre kuttforslag og forslag til økte inntekter.

Frp ønsker blant annet at byrådet øker salget av kommunal eiendom, at konkurranseutsettingen skal gå raskere og at bemanningen reduseres.

- Møter seg selv i døren

Også Arbeiderpartiets Anne-Grete Strøm-Erichsen mener kuttene i sosialhjelpen er for store.

— Ingen reduserer sosialhjelpen med lett hjerte. Byrådet foreslår å kutte sosialhjelpen mer enn vi gjorde, og det synes jeg er problematisk, sier hun.

Hun synes også det blir feil at kontantstøtte skal regnes inn i sosialhjelpsgrunnlaget, slik byrådet foreslår.

Den tidligere byrådslederen mener byrådspartiene, og særlig Høyre, møter seg selv i døren på flere områder når de legger frem denne kuttlisten. Særlig gjelder det barnehagene. Det var nåværende finansbyråd Henning Warloe som i sin tid fikk stoppet det daværende byrådets forslag om å redusere voksentettheten i barnehagene. I går forslo han nøyaktig det samme som han gikk imot i opposisjon.