— Vi kan gjøre mer for miljøet og luften i Bergen, sier gruppeleder Marita Moltu i KrF.

I byrådsforhandlingene med Frp og Høyre tapte partiet kampen om rushtidsavgift. Nå er KrF villig til å vurdere et eventuelt forslag som måtte komme.

— Vi sitter ikke lenger i byråd. Dermed er vi ikke uvillige til å gå inn på tidsdifferensierte bompenger. Vår bystyregruppe vil nå gjøre en grundig vurdering av dette internt, sier Moltu.

De andre opposisjonspartiene har allerede gått inn for ordningen. Dersom KrF og de andre partiene finner sammen, har de flertall i bystyret om saken.

- Store muligheter

I Arbeiderpartiet sier fraksjonsleder Geir Steinar Dale at han vil handle raskt for å bygge et flertall.

— Mulighetene for rushtidsavgift er nå veldig store, rett og slett fordi det er reelt flertall for det. Vi vil ta initiativ raskt nå, ettersom bystyret starter opp igjen til høsten, sier Dale, som også retter en invitasjon til Frp og Høyre.

— Store deler av Høyre har vært positive, og i praktisk politikk har også Frp skjønt at vi er nødt til å gjøre noe med luftforurensningen, sier han.

Fraksjonslederen medgir likevel byrådspartiene mest sannsynlig vil kjempe mot forslaget.

Kan ta makten

Dette kan bli problematisk, fordi ordningen må utarbeides av byrådet før den kan tre i kraft. Dersom byrådet setter seg på bakbena, er Aps gruppeleder Harald Schjelderup forberedt på å sette hardt mot hardt.

— Ap er alltid beredt til å ta ansvar. Vi lar ikke være å komme med fornuftige forslag selv om Høyre og Frp er imot. Hvis dette er politikk Ragnhild Stolt-Nielsen ikke kan stå inne for, så må hun ta konsekvensene av det, sier Schjelderup.

Selv ser han flere gode grunner til å innføre avgiften.

— Dette er et mer moderne bompengesystem, som vil gi bedre byluft og mindre køer. Systemet kan lages slik at vi ikke tar inn mer bompenger enn i dag, ved at vi innfører rabatter utenom rushtiden, sier gruppelederen.

Avviser rushtidsavgift

Hos Høyre og Frp blir forslaget kontant avvist. Bystyremedlem Helen Kongshavn (Frp) ønsker seg tvert imot mindre bompenger.

— Vi tar gjerne denne debatten. Vår innstilling er at vi vil ha så små bompengegebyrer som mulig. Helst skulle jeg sett at vi ikke hadde bompenger i det hele tatt, sier Kongshavn.

Byrådsleder Ragnhild Stolt-Nielsen mener forslaget er usosialt og lite treffsikkert for miljøet.

— Byrådet mener det er dårlig politikk å straffe personer som er avhengig av bil for å komme seg på jobb eller levere barn i barnehagen, sier Stolt-Nielsen, som isteden ønsker miljødifferensierte bompenger.

Venter på utredning

Til tross for at alle partiene i bystyret støtter dette tiltaket, har lite skjedd. Byrådslederen forklarer dette med at det så langt ikke har vært åpning i loven for å endre systemet.

— Regjeringen vil nå vurdere dette i forbindelse med innføringen av et nytt bompengeregime, sier Stolt-Nielsen.

Når regjeringens utredning vil være ferdig, er imidlertid uklart.

— De har ikke konkludert på når utredningen vil være ferdig, sier Stolt-Nielsen, som avslutter med å rette et spark mot Schjelderup.

— At han vil bli byrådsleder er ingen nyhet. Vi har mange utfordringer, og luftkvalitet er en av dem. Mitt spørsmål er hvilket flertall han vil ha for sitt byråd, sier hun.