— Vi er opptatt av at det må skilles mellom vanlige boliger og store boliger. RV mener eiendomsskatten i Bergen er en ren boligskatt og den rammer alle, uansett inntekt, noe vi ikke er for, sier RVs Torstein Dahle.

SVs Ragnhild Hedemann har ikke de samme betenkelighetene.

— Det er ikke så voldsomme summer det gjelder. Bergen kan ikke gå ut og si at kommunen mangler inntekter dersom de inntektsmulighetene kommunen har ikke utnyttes.

Venstre, som stemte for en økning av eiendomsskatten for i år, men som likevel er mot eiendomsskatt, går også mot en retaksering. Selv om den bidrar til at det blir større samsvar mellom boligens salgsverdi og den eiendomsskatten som betales. Heller ikke Høyre og Frp ønsker en retaksering.

— Retaksering betyr at de aller fleste skal betale mer, og det ønsker vi ikke. Skatten er urettferdig. Den rammer barnefamilier, enslige og eldre, helt uten hensyn til skatteevnen. Vi konkurrerer dessuten om næringsliv og arbeidsplasser og en økning gjør oss enda mindre attraktive enn for eksempel Oslo, som ikke har slik skatt, sier Monica Mæland (H).

Og bidrar dermed til at byrådet skal få jobbe for å skaffe flertall for retaksering. Mye tyder på at det er et klart flertall for å utvide arealet der det betales eiendomsskatt til å omfatte nesten alle Bergens husstander.

— En utvidelse som innebærer en likebehandling av folk er vi for, sier RVs Torstein Dahle.

Venstre og SV støtter også en utvidelse, men Venstres Hans-Carl Tveit vil ikke at det skal føre til en samlet skatteskjerpelse.

— Det man tar inn mer må brukes til å lette skattebyrden for de som alt betaler.

På et slikt grunnlag kan også Høyres Monica Mæland drøfte en utvidelse, men hun understreker at dette ikke er behandlet i Høyres organer.