• Det er helt utrolig at hun fortsetter å si at datokjøring ikke virker, sier representant fra Byluftslisten.

I hovedoppslaget i dagens BT kom det frem at to av tre bergensere vil at det skal innføres tiltak for å bedre byluften. Datokjøring er det mest populære tiltaket.

Samtidig ble det klart at byrådsleder Monica Mæland (H) likevel ikke er innstilt på å innføre datokjøring.

— Med det mediebildet som har vært er det ikke rart at datokjøring er det tiltaket som nevnes oftest. Det er imidlertid et tiltak vi har god grunn til å tro at ikke virker, sa hun til BT.

Får ingen erfaring

Dette har fått representanter fra flere av opposisjonspartiene i bystyret til å reagere.

— Det er nesten utrolig at hun fortsetter å si at datokjøring ikke virker. For Mæland blir det tydeligvis viktigere å forsvare bilistenes rett til å kjøre enn folks rett til å puste, sier Endre Tvinnereim, bystyrerepresentant for Byluftslisten.

Han kan si seg enig i at datokjøringen kunne vært regulert på en enda bedre måte, for eksempel ved å differensiere mellom diesel- og bensinbiler. Han påpeker at Byluftslisten ønsket å inkludere en slik differensiering i forskriften i 2011.

— Men det at forskriften ikke er helt perfekt er ingen grunn til å ikke bruke den når den trengs. Vi får heller ingen erfaring med om datokjøring fungerer når byrådet ikke vil bruke den, sier Tvinnereim.

- Helsen først

Også gruppeleder for Arbeiderpartiet, Harald Schjelderup, er oppgitt.

— Selv om tiltaket bare har vært prøvd en gang tidligere, stiller vi oss undrende til at hun mener det ikke har noen effekt å ta halve byens bilpark ut av drift, sier Schjelderup.

I fjor vedtok et enstemmig bystyre at byrådet skal ha fullmakt til å kunne iverksette datokjøring om faren for helseskadelig luftforurensning ble høy nok. Nå etterlyser Schjelderup handlingsvilje.

— Datokjøring er et alvorlig tiltak som skal brukes med omhu, men helsen til bergenserne må faktisk komme først, sier Schjelderup.

Gruppeleder for Venstre, Julie Andersland, viser til en evalueringsrapport fra 2010 om tiltakene mot luftforurensning som da ble iverksatt. Rapporten slo fast at det eneste tiltaket som reduserte trafikkmengden var datokjøring.

— Når BT også viser at et stort flertall av bergensere ønsker at kommunen skal gjennomføre tiltak, er det virkelig på tide at byrådet tar miljøet og helsen til innbyggerne på alvor, sier Andersland.

- Pinlig

Mæland pekte i BT på regjeringen for en løsning på byluftsproblemet. Hun mener de må regulere bilparken mot mer miljøvennlige biler. Andersland er ikke overbevist.

— Det er ikke tvil om at regjeringen må gjøre mer, men det er tross alt Høyre som sitter i førersetet i Bergen, og byluften er deres ansvar. Det blir pinlig å skylde på regjeringen hele tiden, sier Andersland, og legger til:

— Jeg gleder meg til å se hvem byrådslederen kommer til å skylde på neste vinter, om vi nå får en statsminister fra Høyre. Da blir det vel andre boller.

Også Tvinnereim reagerer på at Mæland peker på staten.

— Selvsagt må staten gjøre noe, og fylket har også et stort ansvar. Men det er kommunen som sitter med nøkkelen. Vi kunne for eksempel lett innført tidsdifferensierte bompenger, og satt i verk en rekke andre tiltak, uten at staten ville hatt problemer med det, sier han.

Synspunkter? Si din mening.